Lied 318

Sections

Lirieke

1. Ek prys sy grote Naam,
ek sal dit bly beaam:
God gee aan my genade.
Hul sal my salig noem.
Dis tot Gods eer en roem:
Hy heers met wonderdade.

2. Hoogmoediges vergaan;
grootdoeners is verslaan-
die Heer doen hierdie dinge.
Wie ryk is word gestroop;
aan armes gee Hy hoop;
Hy sorg vir die geringe.

3. Hy het sy volk beskerm,
oor Israel Hom ontferm;
Hy hou hul in gedagte.
God bly aan Abram trou,
sy woord het Hy gehou
deur duisende geslagte.

Geskiedenis

Teks
Die beryming van die Lofsang van Maria (Magnificat) kom uit Petrus Dathenus (#249) se Psalmboek (1566). ’n Nuwe beryming, gemaak deur Eusebius Voet (1706-1778), het in die Nederlandse Psalmboek van 1773 verskyn en hierdie beryming uit die Nederlandse Psalm­ en Gezangboek is tot 1944 in Suid-Afrika gebruik. JD du Toit (Totius) (#249) het wel in 1935 ’n nuwe beryming gemaak wat in die 1937-Psalmboek verskyn het. Gerjo van der Merwe (#151) het ’n nuwe teks gemaak vir die 1978-bundel en Andries Breytenbach (#151) se teks het die een van Van der Merwe vervang in die Liedboek (2001). Die teks is gebaseer op Lukas 1:46-55.

Melodie
Die melodie wat aanvanklik by Clement Marot (#310) se beryming van Psalm 3 “O Seigneur, que de gens” in Calvyn se Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant (Straatsburg, 1539) voorkom, word gebruik by hierdie lied. Die komponis is onbekend. Dit is ook in die Datheense Psalter (1566) opgeneem by die Magnificat teks. Daar word soms verwys na die melodie as O SEUGNEUR, QUE DE GENS na aanleiding van die Franse psalmteks. Dit kan egter verwarrend wees omdat Bourgeois later (Genève, 1551) ’n ander melodie vir hierdie teks geskryf het wat deesdae bekend staan as GENE- VAN 3. Hierdie melodie is nog in die 1978-bundel by Psalm 3 gebruik.

Bronne
Cillié: 161-162; Pidoux I: 3; www.genevanpsalter.com