Lied 312

Sections

Lirieke

Amen, amen,
amen, amen,
amen, amen.

Geskiedenis

Teks
“Amen” is ’n Hebreeuse uitdrukking wat beteken “so is dit” of “laat dit waar wees”. Dit dui op ’n gevoel van sekerheid en oortuiging van die waarheid. In die Ou Testament gebruik die Hebreërs dit om die regverdigheid van God se oordeel te bevestig, maar “amen” word ook in die Nuwe Testament gebruik ter bevestiging van die gelowige se sekerheid oor God se beloftes en as die slotakklamasie van die Christelike lofsang en gebed.

Melodie
Die melodie van hierdie “Amen” is geneem uit die eerste frase uit CantateDomino van Monthey (1870). Dit is geneem uit ’n Tjeggiese gesangboek en is uitgebrei deur Gerrit Olivier in 2001 vir die Liedboek.

GerritCorneliusOlivier (*6 November 1945, Villiers) is al as 15-jarige aangestel as kerkorrelis op Tzaneen. Hy studeer musiek aan die UP en Pretoriase Onderwyskollege en verwerf verskeie grade en diplomas. Hy hou vyf jaar skool en kon toe met behulp van ’n beurs van die British Council verder studeer (1976-1977) as répétiteur en dirigent aan die London Opera Centre. Terselfdertyd ontvang hy ook onderrig in klavierbegeleiding van die welbekende pianis, Geoffrey Parsons (1929-1995). Hieruit volg dit dat hy as begeleier en répétiteur vir die Streeksrade vir Uitvoerende Kuns in Natal en die Vrystaat sowel as vir talle prominente sangers en kore optree. Hy beklee vir 10 jaar ’n pos as dosent in die Departement Musiekwetenskap aan UNISA. Vanaf 1985 tot met sy aftrede in 2006 was hy verbonde aan die Departement Musiek van die UP – die laaste 10 jaar as professor. Hy gee ook jare lank as deeltydse dosent Himnologie in die Fakulteit Teologie van die UP. Olivier het ’n belangrike rol gespeel in die Suid-Afrikaanse kerkmusiek, onder meer as orrelis in verskeie gemeentes van die NG Kerk vir 51 jaar en hiervoor het hy ’n oorkonde vir lang diens van die SAKOV ontvang in 2010. Hy het ook erelidmaatskap van dié organisasie ontvang. Olivier was vir meer as 25 jaar lid van die Uitvoerende Komitee van SAKOV. Hy was ook ’n lid van die Interkerklike Kommissie wat die Liedboek (2001) saamgestel het. Hy dra agt nuwe melodieë by tot die psalms in hierdie bundel en verskaf harmonisasies vir 37 liedere in die Begeleiersboek. Hy het sy fyn aanvoeling vir die kerklied en begeleiding daarvan laat hoor op die orrel van die Pretoria Stadsaal met die ingebruikneming van die Liedboek. As orrelis is Olivier bekend vir sy sensitiewe improvisasies asook besonderse orrelbegeleiding van gemeentesang. Uit sy pen vloei talle wetenskaplike artikels en liturgiese komposisies/verwerkings voort. Hy lewer oor ’n tydperk van 10 jaar waardevolle insette oor die Suid-Afrikaanse kerkmusiek as lid van die Kommissie vir Erediens van die Noord-Transvaalse Sinode van die NG Kerk. Olivier is ook ’n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en ontvang in 2005 die Van Drimmelen-medalje van die Akademie vir sy uitstaande bydrae tot kerkmusiek in Suid-Afrika.

Bronne
PHH: 814; e-poskorrespondensie met Gerrit Olivier, 23 Januarie 2019; www.sacomposers.co.za