Lied 310

Sections

Lirieke

1. Voor U, Heer, bly ek staan,
gereed om heen te gaan.
U woord van lank gelede
waaraan ek vas kon hou
en steeds my hoop op bou -
ontsluit die weg na vrede.

2. Nou sien ek reeds u lig,
verlossing kom in sig.
Gee dat die hele aarde
ook hierdie lig sal sien
omdat u volk U dien -
want dis Israel se waarde.

Geskiedenis

Teks
Die Lofsang van Simeon is berym deur Clement Marot en die teks is in Augustus 1543 gepubliseer in sy Cinquante Pseaumes (Genève). Dit verskyn weer in Pseaumes qinquante de David (Genève, 1547) met ’n melodie van Bourgeois. Hierna is dit ook opgeneem in die Psalmboek van Petrus Dathenus (1566) (#249). Dit staan algemeen bekend as die Nunc Dimittis en is gebaseer op Lukas 2:29-32. JD du Toit (Totius) (#249) het die teks in 1935 in Afrikaans vertaal. JA (Jimmy) Loader se nuwe teks is in 1999 geskryf en vir die eerste keer in die Liedboek (2001) gepubliseer. Volgens Loader het hierdie teks (saam met dié van Lied 319) in Wene ontstaan. Dit was ’n uitvloeisel van teologiese gesprekke oor Nuwe-Testamentiese liedere en gebede wat sterk teruggryp na Ou-Testamentiese motiewe en temas. Hierdie besprekings het reeds in Pretoria ’n aanvang geneem terwyl Loader ondervoorsitter was van die Gesangekommissie van die Liedboek en is per korrespondensie voortgesit na sy vertrek na Wene. Hy is gevra om bewerkings te maak van die Lofsang van Sagaria (Lied 319) en die Lofsang van Simeon (Lied 310) waarby die Bybeltekste prominent genoem moes word.

Clement Marot (*23 November 1496, Cahors; †12 September 1544, Turyn) beklee sedert 1514 verskeie poste as hofdigter aan Franse adellike howe in Parys. Hy was ’n gunsteling van koning François I en vergesel hom byvoorbeeld in 1524 op sy Italiaanse veldtog. Marot werk by tye ook in Ferrara. Sy betrokkenheid by die Protestante deur onder ander sy vertalings van die psalms in Frans, bring hom met- tertyd in onguns. Hy vlug uit Parys en kom in 1543 in Genève aan waar hy saam met Calvyn begin werk aan psalmberymings. Calvyn het vasgestel dat 13 van die psalmberymings wat in sy 1539-bundel gebruik is deur Marot geskryf was en hy spoor gevolglik die digter aan om voort te gaan met die psalmberymings. Nadat Marot 49 van die psalms voltooi het, moes hy Genève verlaat weens beweerde dobbelary wat streng verbode was in dié stad. Hy is later in Turyn oorlede. Marot word beskou as die grondlegger van die gereformeerde psalmberyming.

James Alfred(Jimmy)Loader (*12 Julie 1945, Pretoria) matrikuleer in 1962 in Pretoria. Hy begin met sy teologiese studies aan die UP in 1963 en behaal die volgende grade: BA (1965), BA Hons (1966), BD (1968) en MA (Semitiese Tale, 1971). Hy word gelegitimeer op 3 Junie 1970. Hy verwerf ook drie doktorsgrade: DLitt aan die UP (Semitiese Tale, 1973), ThD in Ou Testament aan die Universiteit van Groningen (1975) en ’n DTh in Kerkgeskiedenis aan UNISA (1981). Loader bedien verskeie Hervormde gemeentes: Kensington, Villieria, Newlands en Johannesburg-Noord, asook die Afrikaanssprekende Protestantse Gemeente in Wene, Oostenryk. Vanaf 1968 beklee hy ook verskeie akademiese poste. Hy was in 1968-1971 dosent in Semitiese Tale en Ou Testament aan die UP en in 1971-1978 senior dosent in Semitiese tale aan dieselfde universiteit. In 1979 word hy bevorder tot professor. Vanaf 1980 tot 1997 is hy professor vir Ou Testament aan die teologiese fakulteit aan UNISA. In 1997 aanvaar hy ’n pos as professor in Ou-Testamentiese wetenskap en Bybelse Argeologie aan die Universiteit van Wene en vanaf 2006 tot 2010 is hy ook dekaan van die Fakulteit Teologie aan dieselfde universiteit. Hy lewer talryke referate by internasionale konfe- rensies en publiseer in verskeie boeke en vooraanstaande akademiese tydskrifte. As erkenning vir sy akademiese uitmuntendheid ontvang hy verskeie toekennings wat insluit ’n eredoktorsgraad (DPhil) van die UP in 2009 en die HCM Fourie-prys vir teologie in 2010. Hy emeriteer in Oktober 2013. Loader het agt liedtekste tot die Liedboek (2001) bygedra: Lied 310, 319, 381, 416, 522, 572 en 598.

Melodie
O LAISSE CREATEUR is geskryf deur Loys Bourgeois (#268) in 1547 en is gepubliseer in Lyon (1549) en Genève (1551).

Bronne
[email protected]; Cillié: 24; e-poskorrespondensie met Jimmy Loader, Augustus 2015; Hymnary.org