Lied 306

Sections

Lirieke

1. U, Christus, is my lewe,
die sterwe wins vir my.
In lewe en in sterwe
is ek aan U gewy.

2. As ek nog hier moet lewe,
beteken dit vir my
dat ek vir die gemeente
nog langer diensbaar bly.

3. Maar as ek nou moet sterwe
om by die Heer te wees -
ook dÌt is my verlange,
ook d··rtoe dring my gees.

4. Ek word van beide kante
gedring, ek kan nie kies -
in Hom is dood of lewe
vir my nie 'n verlies.

5. U is my hoogste vreugde,
aan U is ek gewy;
in lewe en in sterwe
sal U steeds by my bly.

Geskiedenis

Teks
Die eerste vier strofes van die oorspronklike Duitse teks “Christus der ist mein Leben” is anoniem gepubliseer in Melchior Vulpius (#262) se Ein schön geistlich Gesangbuch (Jena, 1609) met ’n verdere vier strofes toegevoeg in die Christliches Gesangbüchlein (Hamburg, 1612). Sommige bronne skryf die teks ook toe aan Vulpius. Dit is in Afrikaans vertaal deur eerwaarde Baumbach (#153) en het verskyn in sy sendinggesangboek Cantate (1934). Izak de Villiers (#153), Frits Gaum en WD Jonker (#186) is die gesamentlike skrywers van die weergawe in die 1978-bundel en die Liedboek (2001). Hulle teks is gebaseer op Filippense 1:20-27.

Frederik Malherbe (Frits) Gaum (*25 April 1940, Germiston) gaan skool aan die laerskool Die President (tans Die President Primary) in Primrose, Germiston, vanaf 1946. Hierna sit hy sy skoolopleiding voort aan die Hoërskool Vryburger (tans Vryburger High) in Primrose waar hy ook later hoofseun was. Hy skryf in 1958 in aan die UP waar hy ’n BA (1960) en ’n BA Hons (1961, cum laude) verwerf. Hierna studeer hy verder aan die US en verwerf ’n MA-graad in 1964 en in 1965 word die Lisensiaat in Teologie (cum laude) aan hom toegeken. Hy word georden in Kuruman in Maart 1966 en bedien onder meer NG gemeentes in Kuruman en Wynberg. Gaum verwerf ’n DLitt-graad aan die UOVS in 1969. Sy proefskrif is getiteld: Die Afrikaanse Evangeliese Gesang: ’n literêre ondersoek. In 1984 behaal hy ook ’n MA-graad in joernalistiek aan die US. Naas prediking is hy ook aktief in ander kerklike kringe. Hy is betrokke by verskeie publikasies as redakteur, onder meer van die Kerkbode (1986) en direkteur van die afdeling Skoling by Bybelkor (1971). In 1989 word hy hoofredakteur van Kerk- like Tydskrifte. Hy tree ook op as skriba van die Wes- en Suid-Kaapse sinode (1987- 1995) en as moderator van dieselfde sinode (1995-1999). Hy was vanaf 1990 tot 1998 ook die skriba van die Algemene Sinode. Gedurende 1996/1997 was hy uitvoerende voorsitter van CNW (Christen Netwerk Media) TV & Radio. Uit sy pen verskyn verskeie publikasies waaronder “So glo ek – oor die twaalf artikels” (1972) en “Die kerk en die toekoms van Suid-Afrika” (1984). Hy emeriteer op 23 Mei 2003 in Kaapstad. Gaum skryf ook ’n roman Lentevan’66 (2008) en wen die Andrew Murrayprys in 2012 vir sy boek Fluit­fluit,diekerkisuit.

Melodie
CHRISTUS, DER IST MEIN LEBEN is gekomponeer deur Melchior Vulpius (#153) en verskyn in sy Ein schön geistlich Gesangbuch (Jena, 1609). Die melodie dra ook die naam ACH, BLEIB MIT DEINER GNADE na aanleiding van ’n ander teks waarop die melodie gesing is. Vir meer inligting oor die melodie sien ook Lied 153.

Bronne
CC; Cillié: 447; CWH: 611, 921-922; HCLBW: 336; NG Kerk-argief; www.andrewmurrayprys.co.za