Lied 299

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Laat ons, Heer, u dood verkondig
deur gebruik van wyn en brood.
Al het ons teen U gesondig,
wil ons tog u dood verkondig.
U gee lewe deur u dood;
U gee ons die lewensbrood.

2. Sterk U self nou ons verlange
om te lewe tot u eer.
Neem nou aan ons vreugdesange -
U te loof, is ons verlange.
Laat ons lewe tot u eer;
vrugte dra vir U, o Heer.

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Nederlandse teks “Laat ons Heer! uw’ dood gedenken” is geskryf deur Ahasverus van den Berg (#198) vir die Evangelische Gezangen (1806). GBA Gerdener (#157) het die teks soos volg in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja (1931): “Maak ons, Heer, u dood gedagtig”. Dit is hersien vir die AGB (1944). Gerjo van der Merwe (#151) het die weergawe vir die 1978-bundel versorg en dit is net so oorgeneem in die Liedboek (2001).

Melodie
Die melodie is geskryf deur Cornelis de Pauw en gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806) waar dit aangedui word as ’n“Nieuwe Zangwijse”. Die openingsreël toon sterk ooreenkoms met dié van SCHMÜCKE DICH. De Pauw het ook die melodie OP BERGEN EN IN DALEN (Lied 509) gekomponeer.

Geen verdere besonderhede oor Cornelis de Pauw (Van der Pauw) (1739-1803) kon gevind word nie.

Bron
Cillie: 502-503.