Lied 292

Sections

Lirieke

1. My enigste troos in lewe en dood
is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
dis my anker, my vaste hoop.
Ek behoort aan die Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
dis my anker, my vaste hoop.

2. Die doop is die seël
dat die Heilige Gees
my 'n kind van God,
die Vader laat wees.
Sy onfeilbare Woord
is die gids wat ons lei;
deur sy liefde bewaar Hy my.
Ek behoort aan die Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Sy onfeilbare Woord is die gids wat ons
lei; deur sy liefde bewaar Hy my.

Geskiedenis

Teks
André Steyn skryf hierdie teks in 1973. Die teks is gebaseer op Vraag 1 van die Heidel­ bergse kategismus (1563) wat oorspronklik deur Zacharias Ursinus (1534-1583) en Caspar Olevianus (1536-1587) verwoord is. Die lied het bekend geword deur die sing daarvan by die Hoërskool Wonderboom in Pretoria waar Steyn jare lank onderrig gegee het. Gedurende die 1970’s het daar ’n herlewing onder die leerlinge van die Hoërskool Wonderboom ontstaan nadat ’n jong meisie per ongeluk deur ’n motor doodgery is tydens ’n lenteloop en fondsinsamelingsveldtog. ’n Groep het begin om op Saterdagaande by verskillende huise byeen te kom en later in ’n groot ongebruikte klaskamer by die skool. So het die sanggroep Visklub ontstaan, wat gereeld op Sondae by kerke in en om Pretoria gesing het. Hulle het baie van hulle musiek self geskryf en “My enigste troos” het so ontstaan. Mettertyd het die Visklub tot sowat 200 lede gehad en op Saterdagaande bymekaargekom om te sing en na verskeie sprekers, onder andere sendelinge, te luister. Die Jeug-tot-Jeugaksie (1974) het ’n besoek gebring aan hierdie skool en dit is moontlik dat dit op hierdie wyse wyer bekend geword het. Dit is deur Attie van der Colf (#164) gewysig in 1984 toe dit opgeneem is in die Jeugsangbundel. Die lied is ook ingesluit in Sing onder mekaar (1989) en Van der Colf wysig dit weer in 2001 vir opname in die Liedboek (2001).

Melodie
Die melodie STEYN is geskryf deur André Steyn in 1973 en vernoem na die komponis daarvan. Dit is ritmies aangepas in die Liedboek (2001).

Johan André Steyn (*6 Desember 1945, Durban) matrikuleer aan die Hoërskool Monument in Krugersdorp. Hy studeer onderwys aan die UP en behaal die grade BA Hons, BD en THOD. Hierna word hy aangestel as onderwyser aan die Hoërskool Wonderboom in Pretoria (1968-1974) en later by Pretoria Boys High School (1986- 2010). Hy studeer ook vir predikant, maar keer terug na die onderwys.

Bronne
Bruni; boyshigh.com; e-poskorrespondensie met André Steyn, 26 Augustus 2019.