Lied 289

Sections

Lirieke

1. Jesus, Heer, op wie ons hoop,
ons maak soos U ons beveel het:
Ons bring kinders hier ten doop
hulle wat ook aan U deel het.
In die Naam van God die Vader,
Seun en Gees, kom tree ons nader.

2. Heer, ons bid dat elke kind
U sal dien solank hy lewe
en ook altyd ondervind
dat U goed is en vergewe.
O, ons smeek U, troue Herder
lei ons met ons kinders verder.

Geskiedenis

Teks
Izak de Villiers (#153) is die digter van hierdie oorspronklike teks wat vir die eerste keer in die 1978-bundel gepubliseer is. Volgens hom was dit sy bedoeling om die aantal gesange vir die doop uit te brei. In hierdie lied word die leer van die doop vasgelê. Hy het die teks in 2001 hersien toe dit opgeneem is in die Liedboek.

Melodie
Die melodie, LIEBSTER JESU, WIR SIND HIER is gekies vir hierdie lied. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 157.

Bron
Cillié: 499.