Lied 286

Vers 1

Here God van liefde,
waar ons ook mag gaan,
wil ons in u skadu by U staan.
Hoor ons dankgebede,
hoor ons loflied styg
as ons aan U ons dank betuig.
Here, u genade het ons hier behou,
in u hand van liefde vasgehou.
Moet nooit van ons wyk nie,
skenk aan ons u seÎn, Here,
laat ons nooit alleen.
Heer Jesus, laat ons nooit alleen,
ons wil vir ewig op u almag steun;
want elke knie sal buig
en elke hart sal juig,
Here Jesus, neem ons bede aan.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Greta Delport-Benadé 2001
Greta Delport-Benadé 2001 © Innes en Greta Musiek, Randburg. Met toestemming gebruik (teks en melodie)
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks
Die teks is geskryf deur Greta Delport-Benadé. Die lied het ontstaan op ’n Vrydagaand in 1983 toe haar moeder, wat self ’n musiekonderwyseres en koorleier was, haar gevra het om ’n lied vir die kerkkoor te skryf. Dit is toe uitgevoer deur die koor van die NG gemeente Parkheuwel in Port Elizabeth en daarna ook deur haar eie skoolkoor. So het die lied ook versprei na die studentegemeenskap en bekend geword. Een van haar oudleerlinge, Colin Campbell (setter van die Liedboek), het die lied aan die Liedboekkommissie voorgelê en dit is opgeneem in die Liedboek (2001).

Melodie
Die melodie is ook geskryf deur Greta Delport-Benadé.

Greta Delport-Benadé (*25 Februarie 1959, Port Elizabeth) gaan skool in Port Elizabeth en matrikuleer aan die Hoërskool Andrew Rabie. Sy sit hierna haar musiek- studies voort aan die US waar sy by verskeie vooraanstaande Suid-Afrikaanse musici onderrig ontvang: David Muller, Hubert du Plessis, Richard Behrens, Philip Mclachlan en Roelof Temmingh om maar ’n paar te noem. Sy het ook Afrikaans-Nederlands geneem en haar dosente was WEG Louw en JC Kannemeyer. Nadat sy in 1981 die graad BMusEd behaal het, keer sy terug na Port Elizabeth waar sy skoolgehou het. In 1985 aanvaar sy ’n pos aan die Laerskool Gimnasium in die Paarl. In hierdie tyd ontvang sy steeds komposisielesse by R Temmingh. Sy begin nou om te komponeer vir viool, klavier en strykkwartet en skryf ook enkele koorwerke. In 1986 word sy aangestel aan die Hoërskool Andrew Rabie en word in 1988 Departementshoof van Musiek. Hier het sy onder meer kore op die been gebring waarvoor sy musiek geskryf en verwerk het. Delport-Benadé woon tans in George waar sy klavieronderrig gee.

Bron
E-poskorrespondensie met Greta Benadé-Delport, 19 April 2017.

© Missio 2024 | All rights reserved.