Lied 284

Sections

Lirieke

1. Laat, Heer, u vrede deur my vloei -
waar haat is,
laat ek daar u liefde bring
Laat ek in pyn en smart
vertroostend wees
en krag gee deur geloof in U, o Heer.

O Heer, help my om altyd so te leef -
om ander hoër as myself te ag.
Ja, om lief te hê - ander bo myself -
en ook eerder te gee as te verwag.

2. Laat, Heer, u vrede deur my vloei -
en laat ek hoop gee waar daar twyfel is.
k wil u lig in duisternis laat skyn.
Laat ware vreugde altyd uit my straal.

O Heer, help my om altyd so te leef -
om ander hoër as myself te ag.
Ja, om lief te hê - ander bo myself -
en ook eerder te gee as te verwag.

3. Laat, Heer, u vrede deur my vloei -
leer my om ook soos U te kan vergeef.
Maak my bereid om aan myself te sterf,
dat ander U al meer in my kan sien.

Geskiedenis

Teks
Die teks, “Make me a channel of your peace”, is gebaseer op die bekende 13de-eeuse Latynse gebed van Franciskus van Assisi. Die gebed verskyn in verskillende 19de- eeuse dokumente en die Engelse vertaling begin met “Lord, make me an instrument of thy peace”. Die beryming en melodie hiervan is gedoen deur Sebastian Temple. Die Afrikaanse weergawe van Jacques Louw wat in die Liedboek (2001) gepubliseer is, is geskryf vir die belydenisaflegging van sy oudste seun en toe voorgelê aan die liedboekkommissie wat op soek was na ’n Afrikaanse weergawe van Temple se lied. Franciskus van Assisi (*26 September 1181, Assisi; †4 Oktober 1226, Porziuncola, Assisi) is gebore as Giovanni di Pietro Bernadone – die seun van ’n welgestelde materiaalhandelaar. Sy liefde vir die natuur is pragtig weergegee in sy Canticle of the sun, and hymn of creation. In 1225 was hy baie siek en tydelik blind toe hy skuiling teen die somerhitte gesoek het in ’n strooihut. Onder hierdie omstandighede het hy sy groot himne Laudato si’, mi Signor, con tutte le tue creature geskryf. Hy kry ’n visioen op besoek aan die ruïne van die kerk van St Damiano buite Assisi om die kerk op te bou. Hierna volg hy ’n lewensreël waarin hy afstand doen van alle wêreldse besit- tings en ’n lewe van armoede aanneem. Hy herbou nie net hierdie kerk nie, maar ook die kapel van St Peter die Apostel en die kerk van St Mary, Porziuncola. Hier hoor hy ’n preek oor Christus se opdrag aan die apostels (Matt 10:9-11) op 24 Februarie 1208. Alhoewel hy ’n leek was, begin hy preek vir die dorp se mense. Hy vergader ook ’n klompie volgelinge om hom en hulle vorm die Franciskaanse Orde waarvan die reëls goedgekeur word deur pous Innocent III. In 1211 vertrek hy op ’n reis na die Heilige Land, maar die skip het gestrand en hy moes terugkeer.

Beplande reise na Spanje en Frankryk kon ook nie deurgevoer word nie. Op 14 September 1224 kry hy weer ’n visioen waarna die stigmata aan sy hande verskyn. Gedurende die laaste twee jaar van sy lewe was hy in konstante pyn. Na onsuksesvolle mediese behandeling in Rieti keer hy terug na Assisi waar hy sterf. Twee jaar na sy dood is hy tot heilige verklaar deur pous Gregorius IX. Die Franciskaanse Orde het vinnig in Italië versprei. Vyfduisend broeders het in 1219 die eerste Algemene Ver- gadering van die Franciskaanse orde bygewoon.

Jacques Louw (*4 Julie 1954, Paarl) het gematrikuleer aan die Hoërskool Montagu. Daarna studeer hy teologie aan die US waar hy ’n BA- en BTh-graad sowel as ’n Lisensiaat in Teologie verwerf. Die onderwerp van sy finalejaar skripsie was: Die Gereformeerde Kerklied in Suid­Afrika. Louw word predikant in die NG gemeente Oudsthoorn-Zeelandsnek as kapelaan van die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) tussen 1981 en 1984. Vanaf 1984 dien hy as predikant in Boshoff en vanaf 2000 is hy leraar in Hoopstad. Hy dien op verskeie sinodale en algemene sinodale kommissies, veral dié wat betrekking het op liturgie en kerkmusiek. Hy is lid van die eredienskommissie van die Oranje-Vrystaat en is baie betrokke by ontwikkeling en bevordering van kerkmusiek. Hy was onder meer lid van die Liedere-kommissie by die samestelling van die Liedboek (2001) en sorg ook vir tien liedtekste in hierdie publikasie. Verder tree hy op as voorsitter van die komitee wat die Kitaarbegeleiersboek by die Liedboek opgestel het. Louw was medesamesteller van die bundel Met hart en mond en hande (1998) wat koor- en orrelmusiek bevat en die Liedboeksleutel (2002) − ’n elektroniese multimediahulpmiddel vir liturge en kerkmusici. Verder was hy projekleier van die orrelopnames van die Liedboek Begeleidings­CD’s (2005). Sedert die stigting van die werkgroep FLAM (2002), wat hom beywer vir die ontwikkeling van kontemporêre liedere vir die NG Kerk, was hy ’n medewerker vir etlike jare. Met die totstandkoming van die VONKK-werkgroep (2008), wat werk aan die uitbreiding van die klassieke kerkliedere, word hy voorsitter van hierdie werkgroep. Hy lewer talle tekste vir VONKK- en FLAM-liedere. Hy skryf hiervoor ook enkele eie tekste en melodieë. Louw bied jaarliks ’n praktiese kursus in Himnologie aan vir teologiese studente by die UV. Hy emiriteer in Mei 2019 en woon tans in Mosselbaai. Erelidmaatskap is in September 2019 deur SAKOV aan hom toegeken.

Melodie
Die melodie TEMPLE is gekomponeer deur Sebastian Temple in 1967 en is in die ballade- en kitaarstyl wat tipies is van die 1960’s se “folk”-musiek. Nadat die Vatikaan II (1962-1965) toestemming verleen het dat ander tale as Latyn in aanbidding gebruik kan word, het ’n aantal Katolieke priesters hierdie styl beoefen en dit soms vermeng met die chant-styl – sien byvoorbeeld die herhaalde note in hierdie melodie. Die melodie is vernoem na die komponis daarvan.

Sebastian Temple (*12 Februarie 1928, Pretoria, Suid-Afrika; †16 Desember 1997, Tucson, Arizona) is deur sy grootouers grootgemaak. Teen die tyd wat hy 15 was, het Temple ’n novelle en twee boeke met gedigte in Afrikaans gepubliseer. Hy studeer antropologie aan UNISA en daarna Renaissance-kuns in Italië. Na ’n verblyf van ses jaar in Engeland word hy ’n monnik in ’n jogaklooster in Indië. Hy verhuis later na die VSA en word ’n monnik in die Franciskaanse Orde. Temple is ook ’n sanger en liedskrywer en het sy liedere op 12 albums opgeneem. Hy komponeer ’n hele aantal liedere wat insluit die gewilde “Make me a channel of your peace” (1967) wat gespeel is op die begrafnis van Prinses Diana in 1997. Dit is ook die Anthem van die Royal British Legion en word jaarliks gesing tydens die Service of Remembrance wat in November in die Royal Albert Hall, Londen, gehou word.

Bronne
CDH; Cillié: 99-100; e-poskorrespondensie met Jacques Louw, 3 November 2016; HCHAM: 550; PHH: 591, 718.