Lied 282

Vers 1

1. Terwyl ons bid vir elke volk
deur U op aard’ geplant,
hÛÛr ons, o Heer, wanneer ons bid
vir hierdie dierbaar land.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Lord, while for all mankind we pray – JR Wreford 1837; André Hugo en Gerjo van der Merwe 1978; gewysig 2001
ZORGMAN – Willem Zorgman 1978
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks
Die oorspronklike teks “Lord, while for all mankind we pray” is in 1837 geskryf deur JR Wreford. André Hugo en Gerjo van der Merwe (#151) het dit in Afrikaans verwerk in 1978. Die teks is gewysig vir die Liedboek (2001).

John Reynell Wreford (*12 Desember 1800, Barnstaple, Devon; †2 Julie 1881, Londen) studeer aan die Kollege vir Unitarian-bediening in Manchester College (toe gesetel in York). Hy word aangestel as medepastor van die New Meeting, Birmingham in 1826, maar moes sy pos bedank in 1831 vanweë probleme met sy stem. In samewerking met ’n ander Unitariese predikant van Birmingham, Hugh Hutton, open hy toe ’n skool in Edgbaston, Birmingham. Hy het afgetree in Bristol, maar is oorlede in Londen. Wreford publiseer ’n vertaling van ’n werk deur Jacob Élisée Cellérier as Discourse on the Authenticity and Divine Origin of the Old Testament (1830). Nadat hy die pastoraat verlaat het, publiseer hy ook ’n Sketch of the History of Presbyterian Nonconformity in Birmingham (Birmingham, 1832). Met die troonbestyging van koningin Victoria publiseer hy Lays of Loyalty (1837) waarin “Lord, while for all mankind we pray” vir die eerste keer gepubliseer is. Daar word gesê dat hy die outeur van verskeie volumes met gedigte (hoofsaaklik toewydingspoësie) was, maar geen hiervan word aangetref in die katalogusse van moderne biblioteke nie. Wreford was die outeur van nie minder nie as 55 liedere in ’n liedboek wat saamgestel is deur die prominente Unitariese prediker, John Relly Beard (1800-1876): A Collection of Hymns for Public and Private Worship (1837). Twee hiervan het bekend geword en word vandag nog in liedboeke aangetref: “Lord, while for all mankind we pray” en “When my love to Christ grows weak”.

André Malan Hugo (*13 Junie 1929, Worcester; †24 Januarie 1975, Kaapstad) matrikuleer aan die Worcester Boys’ High School in 1945 en sit sy studies in Klassieke Tale voort aan die US waar hy die volgende grade cum laude verwerf: BA (1948) en MA (1950). Op grond van sy uitstekende uitslae word die Currie Stipendium aan hom toegeken. Hy sit sy studies in Latyn, Grieks en Klassieke Argeologie in 1951 voort aan die Universiteit van Utrecht. In 1954 slaag hy die doktorale eksamen met lof en in 1957 ken dié universiteit die graad DLitt et Phil aan hom toe. Met sy terugkoms in Suid-Afrika word hy in 1957 aangestel as dosent in die Klassieke Tale aan die US. In 1961 word hy bevorder tot senior dosent. In Augustus 1969 verhuis hy na Kaapstad waar hy die leerstoel in Klassieke Tale aan die UK beklee. Sy vakkundigheid is wyd gerespekteer en sy veelsydigheid word weerspieël in die uiteenlopende onderwerpe van sy lesings en publikasies. Hy was altyd ’n groot musiekliefhebber en het veral belanggestel in kerkmusiek. As lid van die kommissie vir hersiening van die Afrikaanse psalms en gesange (1978-bundel) was hy verantwoordelik vir ’n aantal vertalings van liedere wat in die bundel gepubliseer is.

Melodie
Die melodie ZORGMAN is in 1978 geskryf deur Willem Zorgman. Die melodie het ontstaan nadat daar ’n beroep op komponiste gedoen is om bydraes te lewer op bestaande tekste vir die 1978-bundel. Dit is geskryf tydens ’n vakansie in die Krugerwildtuin.

Willem Hendrik Zorgman (*5 Februarie 1903, Valburg, Nederland; †7 Februarie 1981, Krugersdorp) word groot in die Zaanstreek, Noord-Holland. Reeds op skool ontvang hy klavier- en harmonie-onderrig by Cor Kee (1900-1997). Later studeer hy orrel, improvisasie en komposisie by Kee, Cornelis de Wolf (1880-1935) en Alex Paepen (1881-1965). Hy word benoem tot orrelis van die Grote Kerk in Maassluis (1924-1926), daarna van die Grote Kerk Breda, die Hervormde Kerk in Meppel en die Hervormde Kerk te Velp by Arnhem. Na die dood van Cornelis de Wolf word hy in 1935 in sy plek aangestel as orreladviseur vir die Nederlandse Hervormde Kerk. Hy voltooi sy studie by Alex Paepen, orrelis van die Antwerpse Katedraal, en behaal in 1936 die“B-Diploma voor Kerk- Concertspel en Onderwijs”. In 1938 word hy gekies as bestuurslid en in 1939 as Eerste Sekretaris van die Nederlandse Organisten Vereniging (NOV).

Hy tree ook op as eksaminator by die jaarlikse orreleksamens van die NOV in Amsterdam. In 1948 immigreer hy na Suid-Afrika en behaal in 1955 ’n Lisensiaat in harmonie en kontrapunt aan UNISA. Tot 1960 is hy werksaam as orrelis en musiek- onderwyser aan verskillende Kaapse skole. Vanaf 1960 tot met sy dood in 1981 hou hy hom hoofsaaklik besig met die opleiding van kerkorreliste te Krugersdorp waar hy direkteur van die Kerkmusiekskool was. In hierdie jare was hy afwisselend orrelis van verskeie NG gemeentes aan die Wesrand, asook van die Gereformeerde Kerk, Krugersdorp. Verder tree hy ook op as orrelbou-adviseur.

Bronne
CDH; Cillié: 98-99; e-poskorrespondensie met Elize Zorgman (2014); www.sabinetjournals.co.za; www.stellenboschwriters.com