Lied 265

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Enigste Here, enkele Wese,
ons glo in U met ons hele hart.
Heerlik bely ons, vry-uit getuig ons:
U is vir ewig God en Heer.

2. U, onbegryplik, U is onsienlik,
altyd dieselfde, oneindig groot.
U is almagtig, wys en regverdig,
U is die bron van alle goed.

Geskiedenis

Teks
Hierdie teks is ’n beryming deur Schutte Venter van die Nederlandse Geloofsbelyde- nis, Artikel 1 (1561). Dit is in die Liedboek (2001) gepubliseer.

Andries Gerhardus Schutte Venter (*20 Januarie 1946, Potchefstroom; †27 April 2001, Potchefstroom) studeer teologie aan die PU vir CHO (nou NWU) en bedien die Gereformeerde gemeentes Queenstown (1971-1973), Nigel (1973- 1978), Bloemfontein-Wes (1978-1987) en Randburg-Oos (1987-2001). Hy was ook buitengewone professor in die Fakulteit Teologie aan die destydse PU vir CHO en die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, nou Universiteit van Johannesburg, UJ) en ontvang DD-grade van albei instellings. Hy was nie net bekend vir sy deeglike navorsing gefokus op Nuwe Testamentiese Hermeneutiek nie, maar ook sy betrokkenheid by die kerklied. Hy het verskeie berymings geskep van die gereformeerde geloof- belydenis en ander skrifgedeeltes.

Melodie
Vir meer inligting oor die melodie, SCHÖNSTER HERR JESU, sien Lied 168.