Lied 261

Sections

Lirieke

1. Ek glo in God, die Vader,
almagtig' Skepper heer,
wat hemele en aarde
gemaak het en beheer.
Sy troon is heerlikheid,
en wonderlik sy dade;
deur sy geliefde Seun
verlos Hy uit genade.

2. Ek glo in Jesus Christus
Hy, van die Gees ontvang,
is uit 'n maagd gebore,
moes aan die kruishout hang;
het graf en dood oorwin
as God bo alle gode,
sal weer as regter kom
oor lewende en dode.

3. Die Heil'ge Gees is ewig;
is Here en laat leef.
Hy maak sy kerk ook heilig
en ÈÈn en algemeen.
Aan God drie-enig eer
wat sondeskuld vergewe,
die liggaam op laat staan
en ewig ons laat lewe!

Geskiedenis

Teks
Attie van der Colf (#164) het ’n nuwe beryming gemaak van die Apostoliese Geloofs- belydenis vir die 1978-bundel. Die teks is ook deur Van der Colf hersien vir die Liedboek (2001). Die sogenaamde Credo (geloofsbelydenis) is reeds gedurende die Middeleeue gebruik in Christelike eredienste. Dit was ook een van die eerste gesange wat ingesluit was in Calvyn se Psalmboek (Straatsburg, 1539). Sedertdien verskyn daar verskillende berymde weergawes daarvan in gesangboeke van alle gereformeerde kerke.

Melodie
Die melodie, HUBERT, is gekomponeer deur Hubert du Plessis as ’n toonsetting vir die Geloofsbelydenis en gepubliseer in die 1978-bundel en die Liedboek (2001).

Hubert Lawrence du Plessis (*7 Junie 1922; †12 Maart 2011, Stellenbosch) is ge- bore op die plaas Groenkloof in die Malmesbury distrik. Hy gaan skool op Porterville en studeer hierna musiek aan die Konservatorium in Stellenbosch waar hy onder andere klas het by prof M Fismer. Hy verwerf ’n BA in Musiek in 1943 (cum laude) en sit hierna sy studies voort aan die Rhodes Universiteit (1946-1951), UNISA en die Royal Academy of Music in Londen (1951-1954). In 1955 word hy aangestel as dosent by die Musiekkollege in Kaapstad en van 1958 tot met sy aftrede in 1987 is hy dosent in musiek en komposisie aan die US. ’n Eredoktorsgraad word in 1989 deur dié universiteit aan hom toegeken. Hy ontvang ook ’n Akademieprys vir musiek in 1963 en die FAK-prestigeprys in 1992.

Du Plessis was bekend as uitvoerder op die klavier en klawesimbel. Sy groot liefde vir die musiek van Bach bereik ’n hoogtepunt in ’n boek getiteld JS Bach (1960). Sy komposisies omvat ’n verskeidenheid genres waaronder kinder-, kamer- en koor- musiek sowel as kunsliedere en orkeswerke. Van sy bekendste komposisies is die Vier klavierstukke Opus 1 (1944-1945), liedersiklus Vreemde Liefde (1951), Strykkwartet (1953), die Simfonie in A­mineur Opus 14 (1953) en die Huguenot­Cantata (1988).

Bronne
Cillié: 403; Malan I: 395-398; www.stellenboschwriters.com