Lied 260

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek glo vas in God, die Vader,
wat almagtig, wys en goed,
aarde en hemel eens gemaak het,
nog bestuur en trou behoed.
Deur Hom leef, beweeg en is ek,
Hy beskik, bestuur my lot;
dÌt vertrou ek aan sy leiding
as my Vader en my God.

2. Ek glo vas in Jesus Christus,
eengebore Seun van God,
deur wie alles is geskape,
Woord by God en self ook God.
Ek vereer Hom soos die Vader,
buig my dankbaar voor Hom neer,
wat my vrygekoop, verlos het
Hom erken ek as my Heer.

3. Ek glo Jesus, wat ontvang is
deur die werking van die Gees,
word hier deur die maagd Maria,
waarlik mens van bloed en vlees.
Onder Pontius Pilatus
het Hy smart en pyn gely;
is gekruisig en begrawe
sÛ maak Hy van sonde vry.

4. Op die derde dag het Jesus
uit die dood uit opgestaan,
deur sy sterwe en sy lewe
dood en graf en hel verslaan.
Na die hoogste hemel het Hy
tot die Vader opgevaar;
aan Gods regterhand in ere,
voer Hy heerskappy van daar.

5. Ek glo dat Hy op die wolke,
Hy, die Menseseun, wÈÈr kom.
Al die lewendes en dooies,
elke knie sal buig voor Hom.
Hy beoordeel al ons werke
so beslis Hy ook my lot.
Maar dit troos my: Hy, die regter,
het my skuld betaal by God.

6. Ek glo met my hele wese
in die Heil'ge Gees as Heer,
wat sy kerk met al sy lede
troos en deur die Woord regeer.
Hy skenk my sy krag en leiding
dat ek hier die goeie stryd
in sy Naam begin en eindig
met geloofsblymoedigheid.

7. Ek glo God se kerk is heilig,
Christelik en algemeen;
in geloof en hoop en liefde
aan Hom toegewy soos ÈÈn.
Hy is Hoof en ons die lede
wat Hy roep, versterk, bewaar.
Hartlik deel, met dank en vreugde,
ons sy gawes met mekaar.

8. Ek glo aan die skuldvergewing
deur die Heer se midd'laarsbloed;
in my eie werk en waarde
is geen rus vir my gemoed.
Dit is alles net genade
dat ek nie verlore gaan;
ja, my Vader, ja, ek weet dÌt:
U neem my in Christus aan.

9. Ek glo ook dat hierdie liggaam
wat tot stof en as vergaan,
op die laaste van die dae
weer verheerlik op sal staan;
dan onsterflik, onverganklik,
ken dit geen verderfenis;
dan is dit so skoon en heerlik
soos my Heer se liggaam is.

10. En ek glo daar wag 'n lewe
ewig, heerlik, sondevry.
Jesus, wat vooruitgegaan het,
het ons plek reeds voorberei.
Doderyk, waar's jou oorwinning?
Dood en sonde, waar jul mag?
Ewig in die vaderwoning
leef ons sonder dag of nag!

11. Ewig, onbegryplik' Wese,
U die Vader, Seun en Gees,
Heer, leer my U ken al beter,
u gehoorsaam kind te wees.
Ons wil sing van al u liefde;
in u waarheid wil ons juig.
Amen! Blye evangelie!
Amen, bly my hart getuig!

Geskiedenis

Teks
Die teks “Ik geloof in God den Vader” van Jan Scharp (#244), soos gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806), is gebaseer op die Apostoliese Geloofsbelydenis. GBA Gerdener (#157) het al 13 strofes van Scharp se teks in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931) met die aanvang: “Ek geloof in God, die Vader”. Die teks is hersien en verkort in die AGB (1944). Dit is weer gewysig deur Attie van der Colf (#164) in die 1978-bundel sowel as in die Liedboek (2001). Hier het ons te make met ’n nuwe teks, wat geen verband hou met die tekste wat hier onder genoem word as bronne vir die onderskeie titels van die melodie nie.

Melodie
Die melodie HERZ UND HERZ VEREINT ZUSAMMEN (ook bekend as O DU LIEBE MEINER LIEBE en O GESEGNETES REGIEREN) word vir hierdie teks gebruik en kan teruggevoer word na ’n manuskrip-koraalboek van die Morawiese Broeders wat in 1735 in Herrn- hut saamgestel is. Die melodie O DU LIEBE MEINER LIEBE kom vir die eerste keer voor in die Katolieke Bambergisches Gesangbuch (1732), maar hierdie titel verwys egter na die aanvangswoorde van die teks soos dit voorkom in Johann Thommen (1711-1783) se Erbaulicher Musicalischer Christen­Schatz oder 500 Geistliche Lieder (Basel, 1745). Die himnologiese benaming HERZ UND HERZ VEREINT ZUSAMMEN is ook afkomstig van die aanvangswoorde van die teks waarop dit geset was in Thommen se Erbaulicher Musicalischer Christen­Schatz oder 500 Geistliche Lieder (Basel, 1745). Die benaming O GESEGNETES REGIEREN kan teruggevoer word na ’n Herrnhuter Choralbuch (1784).

Daar word gemeen dat die melodie oorspronklik ’n Duitse volkslied “Sollen nun die grünen Jahre” was. Watter melodie bedoel word, kan vandag nie meer vasgestel word nie. Die melodie is van Duitse oorsprong en word gedateer in ongeveer 1688. Hierdie datum kan verbind word met die verskyning van die teks “Sollen nun die grünen Jahre” in die roman, Die Asiatische Banise van die Duitse skrywer Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen (1663-1697). Dit word ook gebruik by Lied 393 en 570 in die Liedboek (2001).

Bronne
Cillié: 402, 547; PHH: 443, 684; Vordersteman: 1, 13; Zahn: #6699.