Lied 259

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van hemel en aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore
Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die maagd Maria,
gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
en ter helle neergedaal het;
op die derde dag opgestaan het uit
die dood, opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God,
die Almagtige Vader,
waarvandaan Hy sal kom om te oordeel die
wat lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees,
aan 'n heilige, algemene,
Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes,
die opstanding van die liggaam
en 'n ewige lewe.

Geskiedenis

Teks
Dit is die Afrikaanse weergawe van die Apostoliese Geloofsbelydenis.

Melodie
Die toonsetting van die Apostoliese Geloofsbelydenis is gemaak deur Henk Tem- mingh in 1984 en hersien vir die Liedboek (2001).

Hendrik (Henk) Temmingh (*26 Julie 1939, Amsterdam) ontvang reeds vanaf ses- jarige ouderdom musiekonderrig van sy vader, Roelof. As skoolseun in Amsterdam, kry hy orrelonderrig by Simon C Jansen (1911-1980) en Jaap Dragt (1930-2003). Die gesin emigreer in Maart 1958 na Suid-Afrika en die volgende jaar matrikuleer hy aan die Hoërskool Griekwastad waar sy vader werksaam was as musiekonder- wyser. Sy leermeesters tydens sy skoolloopbaan was sy vader, Roelof Temmingh (orrel) en Frans ter Haar (klavier). Temmingh voltooi sy voorgraadse studie aan die PU vir CHO en behaal die graad BMus en ’n diploma in kerkmusiek in 1962. Hy sit sy nagraadse studies voort in Potchefstroom en verwerf ook die grade BMus Hons (1963) en MMus (1964). In hierdie tydperk verhuis die gesin na Klerksdorp en later na Kaapstad. Deur UNISA behaal hy die Voordraerslisensiaat in Orrel (1962), Onderwyslisensiaat in Orrel (1963) en Onderwyslisensiaat in Sang (1964). Nadat Temmingh in 1965 beurse van UNISA, die Genootschap Nederland-Zuid-Afrika en ’n Unie-beurs ontvang, gaan studeer hy verder by die Koninklijke Konservatorium in Den Haag, Nederland. Vanaf 1966 tot 1967 ontvang hy onderrig in orrel by Adriaan Engels (1906-2003), improvisasiekuns by Cor Kee (1900-1997), dirigeerkuns by Louis Stotijn (1918-2013) en komposisie by Kees van Baaren (1906-1970). Met sy terugkeer na Suid-Afrika word hy in 1967 aangestel as dosent in Orrel, Harmonie en Kontrapunt en Stilistiese Analise aan die destydse Universiteit van Port Elizabeth (UPE, vandag die Nelson Mandela Universiteit, NMU). Benewens die genoemde studievelde is hy ook verantwoordelik vir dieselfde universiteit se amptelike koor. In hierdie tydperk tree hy op as raadgewende adviseur vir die bou van ’n nuwe ouditorium-orrel. Hy verwerf sy DMus in 1970 aan die UP vir ’n stel van ses komposisies onder leiding van prof Johann Potgieter met Henk Badings (Nederland) as eksterne eksaminator. In 1972 word hy aangestel as senior dosent by UPE. In 1973 besoek hy Nederland en studeer hy Komposisie en Musiek-informasieteorie onder Henk Badings. Nadat Temmingh teruggekeer het na Suid-Afrika, het hy as DMus-student in komposisie ingeskryf aan die UP. ’n Medeprofessoraatskap word in 1979 vir Temmingh aangebied by die Universiteit van die Witwatersrand (Wits). Tydens sy verblyf in Johannes- burg is hy werksaam as orrelis, koorleier en dirigent. Die Wits Kamerkoor is vir vyf agtereenvolgende jare deur hom gedirigeer. In 1986 word Temmingh aangestel as professor en hoof van die Departement Musiek aan die PU vir CHO. Hy beklee hierdie pos tot in 1993 toe hy as hoof van die Departement Musiek aan die UP aangestel word. Van sy laaste optredes as dirigent was saam met die Universiteit van Pretoria Simfonie- orkes (1999) en die Artium Simfonie-orkes (2000). Temmingh tree af in 2000 en vestig hom in Johannesburg. Hy is steeds ’n produktiewe komponis en beywer hom veral daarvoor om aan Suid-Afrikaanse kerkorreliste koraalvoorspele van goeie gehalte te voorsien. Voorbeelde hiervan is die Partitaboekie (2004) en orreliste speel ook graag die Three organ pieces. Sy Vyftig Psalm Harmonisasies en Intonasies is ’n demonstrasie van kreatiewe harmoniese vaardigheid. Deur sy betrokkenheid by die Gerefor- meerde Kerk van Suid-Afrika (GKSA), bevorder hy veral die gebruik van die Geneefse psalmmelodie. Hy het ook ’n lang loopbaan as kerkmusikus gehad en beklee deur die jare verskeie orrelposte: NG Kerk Schoonspruit (Klerksdorp), NG Kerk Mooirivier (Potchefstroom), Gereformeerde Kerk Port Elizabeth, Gereformeerde Kerk Linden (Johannesburg), Gereformeerde Kerk Noordbrug (Potchefstroom) en Gereformeerde Kerk Die Kandelaar (Pretoria). Laasgenoemde gemeente het Temmingh met hulle geesdriftige gemeentesang – veral Geneefse psalms – in so ’n mate beïndruk dat hy hom daar kon uitleef.

Naas sy ander verpligtinge was hy ook voortdurend betrokke by vakverenigings, as eksaminator vir die praktiese musieksertifikaateksamens by UNISA en beoordelaar by belangrike beurskompetisies soos UNISA se Suid-Afrikaanse en Oorsese Musiek- studiebeurskompetisies, Jim Joel-beurs, SAMRO-beurskompetisie, ATKV Forte- en Prelude-kompetisies, en die Oude Meester-Musiekprys. Hy is ook lid van die Suid- Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en het ’n erelidmaatskap ontvang van SAKOV as waardering vir sy jarelange bydrae tot kerkmusiek. Temmingh was be- trokke by die Psalmkommissie wat verantwoordelik was vir die voorbereiding van die nuwe Psalmboek van 2003 van die GKSA, maar het hom later aan die proses onttrek.

Bron
Luitingh, 2010:3-1 tot 3-15.