Lied 245

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het,
sing dankbaar my verlossingslied.
U weet hoe ek na U verlang het
U het u guns my aangebied.

Ek loof en prys U deurentyd,
ek loof en prys U deurentyd
en roem u groot barmhartigheid,
en roem u groot barmhartigheid.

2. Ek was verlore in my sonde
en van die goeie weg vervreem.
Tog doen die Heer aan my die wonder
om my as kind terug te neem.

Ek loof en prys U deurentyd,
ek loof en prys U deurentyd
en roem u groot barmhartigheid,
en roem u groot barmhartigheid.

3. O God wat ryk is aan ontferming,
weerhou genade nooit van my,
maar hou my steeds in u beskerming
by U sal ek vir altyd bly!

Ek loof en prys U deurentyd,
ek loof en prys U deurentyd
en roem u groot barmhartigheid,
en roem u groot barmhartigheid.

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Duitse teks“Mir ist Erbarmung widerfahren” is geskryf deur Philipp Hiller in 1767 en gepubliseer in die versameling Betrachtung des Todes, der Zukunft Christi und der Ewigkeit auf alle Tages des Jahres, oder Geistliches Liederkästlein zweiter Teil. Dit verskyn in Nederlands in die negentiende-eeuse Rhijnsche Gezangboek en in etlike gesangboeke van sendinggenootskappe, onder meer die Sionsgesange (1947) wat deur die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (NGSK) in Suid-Afrika gebruik is. Izak de Villiers (#153) het ’n nuwe Afrikaanse vertaling van Hiller se oorspronklike gedig gemaak vir die 1978-bundel. Die teks van De Villiers is net so oorgeneem in die Liedboek (2001).

Philipp Friedrich Hiller (*6 Januarie 1699, Mühlhausen; †24 April, 1769, Steinheim, Heidenheim) word die “Schäbischen Paul Gerhardt” genoem. Soos Gerhardt (#156) het hy talryke kerkliedere (1 073) geskryf. Hiller het na die skool vir begaafde kinders gegaan, die sogenaamde Bildungsstation, wat deur sy landheer opgerig is. Toe hy 14 jaar oud was, gaan hy na die Kloosterskool in Denkendorf waar hy sterk beïn- vloed word deur die Bybelse piëtisme. In 1716 verwissel hy na die Kloosterskool in Maulbronn en in 1719 sit hy sy studies voort aan die Theologische Stift in Tübingen. Na voltooiing van sy studies word hy in 1724 aangestel as hulpprediker in Brettach, maar keer drie jaar later terug na sy ouerhuis (Vaihinger) om sy broers te onderrig. Hierna was hy ’n vikaris in Schwaigern en ’n tuisonderwyser in Nürnberg. In hierdie tyd verskyn sy eerste publikasie met 301 liedere: Johann Arndts Paradiesgärtlein geistreicher Gebete in [301] Liedern. In 1732 kry hy eindelik ’n eie gemeente naby Ludwigsburg. Daarna werk hy in sy geboortestad Mühlhausen (1736-1748) en die laaste 21 jaar van sy lewe in Steinheim.

Hy ervaar gesondheidsprobleme en verloor in 1751, ten spyte van intensiewe mediese behandeling, sy stem en moes as prediker en onderwyser ophou werk. Met behulp van die vikaris behou hy egter sy pos as predikant en verdiep hom voortaan in Bybelstudie, religieuse opwekkingsskrywes en religieuse korrespondensie. Naas vroeëre publikasies verskyn in 1767 die versameling Betrachtung des Todes, der Zukunft Christi und der Ewigkeit auf alle Tages des Jahres, oder Geistliches Liederkästlein zweiter Teil. Hierin is twee van sy bekendste liedere waaronder “Mir ist Erbarming widerfahren” (1 Tim 1:13) opgeneem. Hy sterf na ’n beroerte-aanval. Hiller word vandag nog beskou as een van die grondleggers van die piëtisme in Duitsland en geag as beduidende lieddigter van die piëtisme in Württemberg.

Melodie
MIR IST ERBARMUNG WIDERFAHREN is gekomponeer deur Johann Hainlin in ongeveer 1790. Die melodie het eers bekend geword nadat dit in ’n Switserse gesangboek Die Psalmen und Fest­Lieder (Bern, 1819) verskyn het. Sommige gesangbundels ver- meld geen komponis nie, maar dui aan dat die melodie van Switserse oorsprong is. Johann Ludwig Friedrich Hainlin (1750-1823) was ’n prediker en pastor in Sindelfingen en veral bekend vir sy kinderdienste. Hy skryf ’n aantal kerkliedmelodieë waaronder“Dem Ziele zu! Es naht die Stunde”, “Es ist das ewige Erbarmen”(om 1790), “Ich bin nicht wert all Deiner Treue” (om 1790) en “Mir ist Erbarmung widerfahren”.

Bronne
CLD; Cillié: 379-380; Hymnary.org; KLEG: 153-154; Liederdatenbank.