Lied 244

Vers 1

1. Alles, alles is genade,
onverdiende guns alleen.
Die verlossing uit die kwade
kan net U, o God, verleen.
U het ons reeds lank tevore
as u eiendom beskou,
ons in Christus vasgehou.
In Hom is ons uitverkore.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Alle roem is uitgesloten – Jan Scharp 1806; GBA Gerdener 1931; AGB 1944; Gerjo van der Merwe 1978; gewysig Andries Breytenbach 2001
Sollt ich meinem Gott nicht singen – Johann Schop 1641; aangepas Christian Witt 1715
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks
Die oorspronklike Nederlandse gedig “Alle roem is uitgesloten” deur Jan Scharp is gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Dit is in Die Nuwe Halleluja (1931) in Afrikaans vertaal deur GBA Gerdener (#157). Hierdie vertaling is hersien in die AGB (1944). Dit is gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) in die 1978-bundel. Vir die Liedboek (2001) het Andries Breytenbach (#151) die teks weer gewysig.

Jan Scharp (*16 Augustus 1756, ‘s Gravenhage; †2 Maart 1828, Rotterdam) word na ’n studietydperk in Leiden predikant van St Annaland (1778). Hierna dien hy ook ander gemeentes van die Nederlandse Hervormde Kerk: Axel (1780), Noordwijk-Binnen (1788) en Rotterdam (1789). Na ’n kort verblyf in Loga (1798), Friesland, keer hy in 1800 terug na Rotterdam. Die Pruisiese Universiteit van Duisburg ken in Januarie 1799 aan hom ’n doktorsgraad in die teologie toe. Scharp was as verteenwoordiger van die Sinode van Suid-Holland een van die groot dryfkragte agter die totstandkoming van die Evangelische Gezangen (1806).

Melodie
Die melodie SOLLT ICH MEINEM GOTT NICHT SINGEN is oorspronklik gekomponeer deur Johann Schop (#167) vir die teks “Lasset uns den Herren preisen”. Vir meer inligting oor die melodie sien Lied 186.

Bronne
Bronsveld: 17-30; CGLB: 1027-1028; Cillié: 374-375.