Lied 244

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Alles, alles is genade,
onverdiende guns alleen.
Die verlossing uit die kwade
kan net U, o God, verleen.
U het ons reeds lank tevore
as u eiendom beskou,
ons in Christus vasgehou.
In Hom is ons uitverkore.

Ons sal oor u liefde juig,
dankbaar van u guns getuig.

2. Christus kom deur u ontferming,
deur Hom reik U ons die hand.
U neem sondaars in beskerming -
liefde ver bo ons verstand.
Christus red ons deur sy dade;
Hy laat ons u liefde sien -
liefde wat ons nooit verdien.
Hy herskep ons uit genade.

Ons sal oor u liefde juig,
dankbaar van u guns getuig.

3. Ons ontvang u Gees as gawe.
Wie kan ooit diÈ wonder peil?
Skuldiges en sondeslawe
word verseker van u heil.
Heer, u Gees beseÎl die waarheid
dat ons nou u kinders is -
ons verlossing is gewis.
Deur u Gees borg U ons vryheid.

Ons sal oor u liefde juig,
dankbaar van u guns getuig.

4. Aan die einde van my lewe
sal u liefde my omvou.
Waar my moed my wil begewe,
dra U my steeds in u trou,
In my doodsangs en beklemming
sien ek Christus aan die kruis,
reik ek na die vaderhuis.
Dis ons ewige bestemming.

Ons sal oor u liefde juig,
dankbaar van u guns getuig.

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Nederlandse gedig “Alle roem is uitgesloten” deur Jan Scharp is gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Dit is in Die Nuwe Halleluja (1931) in Afrikaans vertaal deur GBA Gerdener (#157). Hierdie vertaling is hersien in die AGB (1944). Dit is gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) in die 1978-bundel. Vir die Liedboek (2001) het Andries Breytenbach (#151) die teks weer gewysig.

Jan Scharp (*16 Augustus 1756, ‘s Gravenhage; †2 Maart 1828, Rotterdam) word na ’n studietydperk in Leiden predikant van St Annaland (1778). Hierna dien hy ook ander gemeentes van die Nederlandse Hervormde Kerk: Axel (1780), Noordwijk-Binnen (1788) en Rotterdam (1789). Na ’n kort verblyf in Loga (1798), Friesland, keer hy in 1800 terug na Rotterdam. Die Pruisiese Universiteit van Duisburg ken in Januarie 1799 aan hom ’n doktorsgraad in die teologie toe. Scharp was as verteenwoordiger van die Sinode van Suid-Holland een van die groot dryfkragte agter die totstandkoming van die Evangelische Gezangen (1806).

Melodie
Die melodie SOLLT ICH MEINEM GOTT NICHT SINGEN is oorspronklik gekomponeer deur Johann Schop (#167) vir die teks “Lasset uns den Herren preisen”. Vir meer inligting oor die melodie sien Lied 186.

Bronne
Bronsveld: 17-30; CGLB: 1027-1028; Cillié: 374-375.