Lied 243

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

Heer, wees genadig.
Heer, wees barmhartig.
Heer wees genadig.
ons kniel hier voor U neer. Amen.

Geskiedenis

Teks
Kyrie eleison is ’n Latynse liturgiese teks uit die eerste deel van die misordinarium. Die Afrikaanse weergawe is geskryf deur Cassie Carstens en gepubliseer in die Liedboek (2001).

Johann Christiaan (Cassie) Carstens (*7 Januarie 1947, Pretoria; †25 Julie 2016, Pretoria) gaan skool aan die Laerskool Silverton (1959) en matrikuleer aan die Afri- kaans Hoër Seunskool in Pretoria (1964). Hy studeer verder aan die UP en behaal die grade BA (1967) en BD (1970). Reeds met die onderwerp van die BD-skripsie kom sy belangstelling in die kerklied na vore: “Musikologies-teologiese waardering van die Hallelujabundel”. Hy word gelegitimeer op 17 November 1971 en bedien hierna die volgende gemeentes: Villieria, Pretoria (1972-1979), Pietersburg-Noord as jeugleraar (1979-1987) en Wierdapark-Suid, Centurion (1988-2012). Hy emeriteer op 1 Maart 2012. Carstens was sy hele lewe lank betrokke by verskillende werksaamhede van die NG Kerk. Hy was onder meer kamporganiseerder (1975-1979, deeltyds), skriba en voorsitter van die Sinodale Jeugkommissie in Noord-Transvaal, voorsitter van die Senior Kerkjeugaksie se Algemene Komitee en ondervoorsitter van die Algemene Jeugkommissie. Hy was ook skriba van die Algemene Sinode van 1978 tot 2004. Sy grootste nalatenskap aan die NG Kerk is waarskynlik sy onvermoeide en passievolle bydrae tot die ontwikkeling van die kerklied. Dit het begin as lid van die kommissie wat die eerste Jeugsangbundel (1987) saamgestel het. Hierna was hy eindredakteur van Jeugsangbundel 2 (1993) en lid van die gesangekommissie en eindredakteur van die Liedboek (2001). Hy was ook deeltydse dosent in Himnologie by die Teologiese Skool van die UP. Tot met sy dood was hy ook skriba van die VONKK-werkgroep.

Sedert die stigting van die SAKOV in 1980 was hy ’n aktiewe lid en was ook gereeld by byeenkomste spreker oor liturgiese en himnologiese onderwerpe. SAKOV ken ook aan hom erelidmaatskap toe. Carstens was naas prediker, ook koorleier en orrelis. Hy was lid en president van die (gewese) SA Koorvereniging en kantoryleier sedert 1972.

Musiek
Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 242.

Bronne
Begrafnisbrief JC Carstens, 2016; www.kaapkerk.co.za; www.kerkbode.christians.co.za