Lied 236

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. O God, hoe salig om te weet,
as ons in ootmoed nader,
U sal u kinders nooit vergeet
ons ken U as ons Vader.
Ons bid om skuldvergiffenis
deur Jesus wat ons voorspraak is
ons kniel in stil vertroue.

2. Sien ons dan, Vader, in ons nood,
saam voor u troon vergader;
sal ooit 'n kind vergeefs om brood
smeek by sy aardse vader?
Sal U ons dan nie nog veel meer
u Gees, in al sy volheid, Heer,
op ons gebede skenk nie?

Geskiedenis

Teks
“O God, hoe zalig is ’t voor ’t hart” is die oorspronklike Nederlandse teks wat deur Ahasverus van den Berg (#198) geskryf is en in die Evangelische Gezangen (1806) gepubliseer is. ’n Afrikaanse vertaling is gemaak deur GBA Gerdener (#157) vir Die Nuwe Halleluja (1931). Die teks is hersien vir die weergawe in die AGB (1944). Gerjo van der Merwe (#151) het die teks verwerk vir die 1978-bundel en dit is in gewysigde vorm opgeneem in Liedboek (2001).

Melodie
Die melodie WENN MEIN STÜNDLEIN VORHANDEN IST het vir die eerste maal verskyn in Johann Wolff se bundel Kirchen Gesäng (Frankfurt am Main, 1569). Daar heers onsekerheid oor wie die melodie oorspronklik geskryf het. Sommige bronne dui aan dat die melodie dalk ook deur die skrywer van die teks “Wenn mein Stündlein vorhanden ist”, Nicolaus Hermann (c 1500-1561), saamgestel is. Ander bronne skryf dit toe aan Johann Wolff, die uitgewer van Kirchen Gesäng. Die melodie toon sterk ooreenkomste met 15de-eeuse sekulêre melodieë. Dit is aangepas in Seth Calvisius (1556-1615) se gesangboek van 1609. Die isoritmiese weergawe wat in die Liedboek (2001) voorkom, kom uit die Evangelische Gezangen (1806).

Bronne
Cillié: 119, 130; Hymnary.org; KLEG: 59; www.bach-cantatas.com