Lied 235

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig.
Liefde is die groot gebod!
Liefde is ons steeds verskuldig
aan ons naaste en ons God.
Ons wil u gebod bewaar,
maar ons struikel baie kere.
Leer ons liefde vir mekaar,
maar bo al vir U, o Here.

2. Liefde doen aan niemand kwaad nie
dis vervulling van die Wet.
DiÈ gebod mag ons nie laat nie,
maar met ywer daarop let.
Ons weet, ver is reeds die nag;
ken die tydsomstandighede
weldra breek die volle dag.
Wek ons, Heer, uit valse vrede!

Geskiedenis

Teks
“Voor u wet, Heer, staan ons skuldig” is ’n oorspronklike beryming van Romeine 13:8-14 deur Izak de Villiers (#153). Dit het vir die eerste keer verskyn in die 1978-bundel. In die Liedboek (2001) het De Villiers die teks hersien en die derde strofe van die 1978-weergawe is weggelaat.

Melodie
Die melodie GENEVAN 25 (Genève, 1551), “A toi, mon dieu”, word by hierdie teks ge- bruik. Waar ’n melodie van Mathias Greiter (#233) uit die psalmboek Aulcuns Pseaulmes et cantiques mys en chant (Straatsburg, 1539) aanvanklik by dié psalmteks gebruik is, het Louis Bourgeois (#151) dit vervang met een van sy eie melodieë in die tussentydse psalmboek Pseaulms cinquante de David … mis en musique par Loys Bourgeoys (Lyon, 1547) wat Calvyn laat saamstel het. Bourgeois was die musikale medewerker van Calvyn. In die latere Pseaumes octante trois de David (Genève, 1551) vervang Bourgeois egter weer die melodie met die een wat ons vandag vir Psalm 25 gebruik. Daar is intussen deur himnoloë daarop gewys dat dié melodie sterk ooreenkomste toon met ’n Vlaamse volksliedjie, “Het was my welt te woorden gezet”.

Bronne
Cillié: 429; CGLK: 848-850; Hymnary.org