Lied 231

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Heilig, heilig, heilig, Here,
U is heilig sonder perk;
ons kom sing u Naam ter ere -
bid dat U in ons sal werk.
Ons onheiligheid, o Heer,
dwing ons op ons knieÎ neer.
Ons kom pleit om u genade:
Heer, verlos ons van die kwade.

2. Wat geskep is deur u hande -
dit was heilig, rein en goed;
maar die sonde bring die skande,
bring die seer in ons gemoed.
Ons verstand is swak en klein,
ook ons strewe is onrein.
Ons is, Heer, in skuld gebore -
sonder U is ons verlore.

3. Heil'ge God, herskep ons lewe,
en laat groei die goeie saad;
maak ons heilig in ons strewe,
in gedagte, woord en daad;
Ons wil U ons danklied bring,
en u lof, o Jesus, sing.
Laat u Gees ons lei, o Here,
om te lewe, U ter ere.

4. O dat alle mensetale,
alle eng'lesang, o Heer,
saamruis deur die hemelsale
in gejubel tot u eer.
Eenmaal staan ons voor u troon
waar ons eer aan U betoon -
sing ons met die eng'le: Ere
Heilig, heilig, heilig, Here!

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Duitse teks ”Gott! vor dessen Angesichte” is geskryf deur Johann Zimmerman. Dit is in Nederlands vertaal deur Rhijnvis Feith (#157) en Jodocus van Lodenstein en gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806): “Heilig’ God! voor wien steeds waarheid”. GBA Gerdener (#157) het die teks in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja (1931) en dit het in hierdie vorm verskyn in die AGB (1944). Die teks is hersien deur Gerjo van der Merwe (#151) in die 1978-bundel. Die weergawe in die Liedboek (2001) is gewysig deur Elsabé Kloppers (#154).

Johann Christian Zimmerman(n) (*12 Augustus 1702, Langenwiesen; †28 Mei 1783, Uelzen, Hanover) was ’n Lutherse teoloog. Hy studeer in Leipzig en word aan- gestel as hofkapelaan in Hanover in 1738. In 1743 word hy beroep as provoos en superintendent na Ueltzen (Hanover) waar hy werk tot met sy dood. Hy het ver- skeie kerkliedere gedig wat gepubliseer is in die Vermehrtes Hanoverisches Kirchen­ Gesangbuch (Hanover, 1740). Zimmermann was die redakteur van hierdie bundel.

Jodocus van Lodenstein (*6 Februarie 1620, Delft; †3 Augustus 1677, Utrecht) was ’n invloedryke predikant en teoloog asook een van die grondleggers van die piëtisme in Nederland. Hy het ook Duitse digters soos Neander (#158) en Tersteegen (#159) beïnvloed. Sy gewyde tekste is aanvanklik net in huiskringe gesing en het eers in die Evangelische Gezangen (1806) amptelik as kerkliedere bekend geword.“Heil’ge Jesus, mij ten leven” (Lied 271) was een van Lodenstein se liedere wat gou gewild geword het. Hy het ’n groot invloed gehad op die Nederlandse Gereformeerde Kerk deur sy erns, opregte piëteit en onvermoeide ywer. Hy was ’n uitstaande liedskrywer en sommige van sy liedere is ook opgeneem in die Mennoniete se liedboeke.

Melodie
Die melodie GENEVAN 42 wat vir hierdie lied gebruik word, is dié van Psalm 42: Ainsi que la biche rée. Louis Bourgeois (c 1510 tot na 1560) word gewoonlik aangedui as die komponis van die melodie. GENEVAN 42 is oorspronklik geassosieer met ’n Franse volkslied “Ne l’oseray je dire” wat gedateer word om 1505. Dit verskyn as ’n kerkliedmelodie in Trente quatre Pseaumes de David en Pseaumes Octante Trois de David (Genève, 1551) as ’n toonsetting vir Psalm 42. Die melodie is weer opgeneem in Les Pseaumes mis en rime Francoise (Lausanne, 1565). Die eerste Duitse teks wat op hierdie melodie geset is, is Simon Graf se “Freu dich sehr, o meine Seele” – vandaar die alternatiewe benaming FREU DICH SEHR vir die melodie. Dit het vir die eerste keer verskyn in Johann Rhamba se Harmoniae sacrae (Görlitz, 1613).

Bronne
Cillié: 59; Hymnary.org; Koch V: 566-570; PHH: 171; Van der Walt: 130-131; www.gameo.org