Lied 230

Vers 1

1. O Jesus, in u lyding
kom soek ek troos in nood.
U smeek ek om bevryding
van sondestraf en dood.
Ek het my hele lewe
die sondaarspad gegaan,
verblind in al my strewe.
O Jesus, sien my aan.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Oud-Nederlands 1539; JF Spies 1978; gewysig 2001
Ic wil mi gaen vertroesten – Antwerpen 1539
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks
Die teks “Ic wil mi gaen vertroosten in Jesus liden groot” kom uit ’n belangrike 16de- eeuse versameling van nie-reformatoriese liedere, naamlik die Devoot ende Profitelijk Boecxken (Antwerpen, 1539). Die bundel is deur die “inquisiteur” van die Katolieke Kerk goedgekeur en gedruk met “Koninklijke Previlegie” deur Symon Cock. Die lied word soms aan Johannes Brugman (1400-1473) toegeskryf. Die Afrikaanse weergawe is geskryf deur JF Spies vir die 1978-bundel. Die teks is gewysig in die Liedboek (2001). Joachim Frederik (Joggie) Spies (*28 Februarie 1911, distrik Vrede; †11 April 2000, Bellville) studeer aan die US en verwerf sy BA in 1943. Hy word aangestel as hoof van die Primary School Harrismith en later die Central Primary School in Bloemfontein. Vanaf 1966 tot 1976 was hy inspekteur vir onderwys in die Vrystaat. Hy word veral onthou as die skrywer van kinderverse en skoolliedere. Sy digbundel Toepa toepa towery (met illustrasies deur Piet Grobler) verskyn in 2003 en van sy werk is ingesluit in DJ Opperman se Nuwe Kleuterverseboek (2005). Die gevierde Afrikaanse digter Lina Spies is een van sy dogters.

Melodie
Die melodie IC WIL MI GAEN VERTROESTEN kom eweneens uit die bogenoemde versameling. Die komponis is onbekend.

Bronne
Cillié: 398-399; CGLB: 443-444; DBNL; www.stellenboschwriters.com