Lied 230

Sections

Lirieke

1. O Jesus, in u lyding
kom soek ek troos in nood.
U smeek ek om bevryding
van sondestraf en dood.
Ek het my hele lewe
die sondaarspad gegaan,
verblind in al my strewe.
O Jesus, sien my aan.

2. Die tyd wat U verleen het,
het ek, onwys, verspeel,
omdat, soos ek gemeen het,
ek sÈlf my toekoms reÎl.
Vertrou het ek op deugde;
allenig wou ek staan.
Verbeur het ek my vreugde!
O Jesus, sien my aan.

3. Al doen ek steeds nog sonde -
wil my genadig wees.
Genees my deur u wonde,
verwyder al my vrees.
Vergeef my sondedade,
die dwaasheid ook begaan;
ek smeek U om genade:
O Jesus, neem my aan!

Geskiedenis

Teks
Die teks “Ic wil mi gaen vertroosten in Jesus liden groot” kom uit ’n belangrike 16de- eeuse versameling van nie-reformatoriese liedere, naamlik die Devoot ende Profitelijk Boecxken (Antwerpen, 1539). Die bundel is deur die “inquisiteur” van die Katolieke Kerk goedgekeur en gedruk met “Koninklijke Previlegie” deur Symon Cock. Die lied word soms aan Johannes Brugman (1400-1473) toegeskryf. Die Afrikaanse weergawe is geskryf deur JF Spies vir die 1978-bundel. Die teks is gewysig in die Liedboek (2001). Joachim Frederik (Joggie) Spies (*28 Februarie 1911, distrik Vrede; †11 April 2000, Bellville) studeer aan die US en verwerf sy BA in 1943. Hy word aangestel as hoof van die Primary School Harrismith en later die Central Primary School in Bloemfontein. Vanaf 1966 tot 1976 was hy inspekteur vir onderwys in die Vrystaat. Hy word veral onthou as die skrywer van kinderverse en skoolliedere. Sy digbundel Toepa toepa towery (met illustrasies deur Piet Grobler) verskyn in 2003 en van sy werk is ingesluit in DJ Opperman se Nuwe Kleuterverseboek (2005). Die gevierde Afrikaanse digter Lina Spies is een van sy dogters.

Melodie
Die melodie IC WIL MI GAEN VERTROESTEN kom eweneens uit die bogenoemde versameling. Die komponis is onbekend.

Bronne
Cillié: 398-399; CGLB: 443-444; DBNL; www.stellenboschwriters.com