Lied 220

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Met ons harte sing ons, Here,
van u liefde meer en meer.
Aan die kruis het U ons sonde
als gedra met geen verweer.
Juig, o juig oor ons Verlosser,
van ons las is ons bevry.
Ons sal aan U, Redder, Here,
net uit dank ons lewe wy.

2. Met ons monde bring ons, Here,
aan U hulde in ons lied.
Aan die kruis het U die losprys
vir ons sonde aangebied.
Prys, o prys nou ons Verlosser,
vir ons redding is betaal.
U het deur u sterwe, Here,
diÈ oorwinning reeds behaal.

3. In 'n koor met duisend stemme
sal ons loflied U besing.
U nabye liefde, Here,
het in noutes ons omring.
Sing, o sing oor ons Verlosser,
prys sy Naam ons lewe lank.
Ons bly aan U trou, o Here,
ons sal U steeds loof en dank.

Geskiedenis

Teks
Dit is ’n nuwe teks wat deur CJA Vos (#167) geskryf is vir die melodie HYFRYDOL. Dit is opgeneem in die Liedboek (2001).

Melodie
Vir meer inligting oor die melodie HYFRYDOL, sien Lied 219.