Lied 216

Sections

Lirieke

1. Sing met vreugde, sing
oor ons Redder-Koning.
Laat ons hulde bring
aan die Hemelheer
wat sy Kerk regeer.
Hy maak by ons woning.

2. Loof en eer die Seun
wat ons skuld vergewe.
Ons kan op Hom steun.
Wanneer sorge druk,
elke plan misluk,
bring Hy hoop en lewe.

3. Met ons hele hart
dien ons U as koning.
Heer, in vreugde, smart
is ons in u hand;
is ons hart, verstand
vir u Gees 'n woning.

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Duitse teks is “Singt, singt Gottes Ruhm” en verwys na Psalm 81. Die Nederlandse vertaling, “Zingt, zingt blij te moe’” is geskryf deur Rhijnvis Feith (#157) en gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Dit is die eerste gesang wat op Suid- Afrikaanse bodem gesing is in die Groote Kerk in Kaapstad op 9 Januarie 1814 tydens die ingebruikneming van die Evangelische Gezangen (1806). Die lied kom ook voor in die Zangbundel (1905) van Johannes de Heer (1866-1961) wat bekend in Suid-Afrika was en dikwels vir sang aan huis gebruik is. Dit verskyn in Die Nuwe Halleluja (1931) met ’n Afrikaanse teks deur GBA Gerdener (#157): “Sing met bly gemoed”. Die teks is oorgeneem in die AGB (1944). Gerjo van der Merwe (#151) het dit gewysig na “Sing met vreugde, sing” vir die weergawe in die 1978-bundel. Louwrens Strydom (#174) het ’n nuwe teks geskryf vir die Liedboek (2001): “Sing met vreugde sing”.

Melodie
Die melodie GENEVAN 81 is dié van Psalm 81 “Chantez gayement” soos dit voorkom in Les 150 Pseaumes de David (Genève, 1562). Dit is waarskynlik geskryf deur Pierre Davantès of Pierre Daques – die sogenaamde Maître Pierre na wie daar in Franse bronne verwys word.

Bronne
CC; Cillié: 317-318; Hymnary.org