Lied 200

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie -
wie word daardeur nie diep getref!
Niks anders bring vir ons die heil nie -
ons wil ons hart tot U verhef.
Aan U alleen ons dank en ere -
U wat ons in u liefde lei.
U sal ons nooit vergeet nie, Here -
U wil ons in u waarheid lei.

2. U is die Heer wat ons gemaak het,
voor U kom ons, u skepsels, staan;
U is die Heer wat steeds gewaak het,
deur wie ons gans en al bestaan.
U bring in ons gemoed die vrede,
U sterk ons gees met nuwe krag;
U gee u lig ook oor ons rede -
dis U van wie ons heil verwag.

3. Sou ek, o Heer, U nie vereer nie,
sou ek u goedheid nie verstaan?
Sou U my raad gee, ek nie leer nie,
die weg wat U my wys nie gaan?
Nee, Heer, U rig my wil en strewe;
u Woord bly my gedurig by.
Vul met u liefde ook my lewe
om my in alles U te wy.

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Duitse teks “Wie gross ist des allmächtgen Güte!” is geskryf deur Christian Gellert (#198) in 1757. Dit is in Nederlands vertaal as “O goedheid Gods! nooit recht geprezen” vir die Evangelische Gezangen (1806) deur Ahasverus van den Berg (#198). GBA Gerdener (#157) het die teks in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931) en dit is met geringe wysigings oorgeneem in die AGB (1944). Gerjo van der Merwe (#151) het die teks hersien vir die 1978-bundel. In die Liedboek (2001) is die teks weer gewysig.

Melodie
Die melodie DISMISSAL is rondom 1840 deur WL Viner vir die liedteks “Lord dismiss us with Thy blessing” van John Fawcett (1739-1817) geskryf. Dit verskyn vir die eerste keer in ’n ou volume van manuskrip-melodieë wat in gebruik was by die Wesleyaanse Kapel in Penzance waar dit genoem is VINER’S DISMISSAL – vandaar die himnologiese titel. Dit is vir die eerste keer gepubliseer in Edwin Flood se The Harmonist (1845) waar dit HELSTON genoem is. Vir ’n tyd was dit ook bekend as KINGSTOWN.

William Letton (Litton) Viner (*14 Mei 1790, Bath, Somerset; †24 Julie 1867, Westfield, Massachusetts) was vir ’n aantal jare orrelis van die St Michael’s Church in Bath. Sy familie was bevriend met die seuns van Charles Wesley en Charles jr, sy broer Samuel en hul moeder het by die Viners tuisgegaan indien hulle op besoek was in Bath. In 1835 word Viner aangestel as orrelis van die St Mary’s Chapelry, Penzance, waar hy Samuel Sebastian Wesley (1810-1876) opgevolg het. Hy het ’n goeie repu- tasie gehad as klavier- en orrelonderwyser. Viner emigreer in 1859 na Amerika. Hy komponeer liedere sowel as kerk- en orrelmusiek en was redakteur van verskeie liedboeke wat insluit A Useful Selection from the most Approved Psalms and Hymns, with the words attached (1846) en The Chanter’s Companion, comprising twenty­six chants arranged for the Organ or Pianoforte (Penzance, 1857).

Bronne
CDH; Cillié: 105-107; Knight: 139.