Lied 194

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ons bring aan U die lof en ere,
ons prys u grote Naam, o Here,
vir al die goedheid uit u hand.
Ons dank U vir ons hele lewe
waarin U ons met guns omgewe,
met liefde ver bo ons verstand.

2. Ons bring aan U die lof en ere,
ons prys u grote Naam, o Here,
dat ons mag deel hê aan u Ryk.
Dit is ons hoogste doel en strewe
om U te eer ons hele lewe -
maak ons aan Jesus meer gelyk.

3. Ons bring aan U die lof en ere,
ons prys u grote Naam, o Here,
U wat oor alles triomfeer.
U vul ons hart met lofgesange,
u Gees skenk ons 'n sterk verlange
na volle vreugde by U, Heer.

Geskiedenis

Teks
“O God! gelijk bij ons het leven” is geskryf deur Bernhardus van Weemen en het ver- skyn in ’n bundel wat hy self saamgestel het, Iets tot Stichting (Leeuwarden, 1802). Hierin het die lied verskyn na ’n leerrede oor Fillipense 1: 22. Hierna is die lied op- geneem in die Evangelische Gezangen (1806). Dit het in Afrikaans verskyn in die AGB (1944) en is gewysig en ingekort tot net drie strofes deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. WD Jonker (#155) het ’n nuwe teks geskryf vir die Liedboek (2001). Bernhardus van Weemen (*13 November 1761, ’s Gravenhage; †29 September 1808, Leeuwarden) studeer teologie in Leiden (1780) en was ’n Gereformeerde pre- dikant in Akersloot (1788), Oosterland (1789) en Leeuwarden (1793-1808). Hy beywer hom vir die verbetering van gemeentesang en dig ook geestelike liedere. Hy was die afgevaardigde van Friesland op die kommissie wat die Evangelische Gezangen (1806) voorberei het. Twee van sy liedere is met wysigings in dié bundel opgeneem.

Melodie
Die komponis van die melodie AUF DICH, MEIN VATER, WILL ICH HOFFEN is onbekend, maar dit word gedateer uit die 18de eeu. Dit kom voor in die Evangelische Gezangen (1806) en is ritmies aangepas in die Liedboek (2001).

Bronne
CGLB: 1101; Cillié: 82-83; DBN; resources.huygens.knaw.nl