Lied 193

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Bring lof en dank, gee God die eer,
o volke, almal saam!
Sing: Heilig! Heilig! Heilig Heer!
Hoogheilig is sy Naam!

2. U is lankmoedig, het geduld.
U deel die boodskap mee:
U delg ons sonde en ons skuld,
U werp dit in die see.

3. Gee vrede, Heer, waak oor u kerk
met vaderlike hand.
Maak ons voorspoedig in ons werk
en seën u volk en land.

4. Wanneer ons kragte eendag swig,
sal U ons hande hou.
Dan sal ons, Heer, u aangesig,
u heerlikheid aanskou.

Geskiedenis

Teks
Paul Gerhardt (#156) het die oorspronklike Duitse teks “Nun danket all und bringet Ehr” geskryf en dit is gepubliseer in Johann Crüger se Praxis Pietatis Melica (1647). J Baumbach (#153) het dit in Afrikaans vertaal in sy bundel, Cantate (1934). Dit is gewysig en ingekort tot vier strofes deur Izak de Villiers (#153) vir die 1978-bundel en dié teks is met wysigings oorgeneem in die Liedboek (2001).

Melodie
Die melodie, NUN DANKET ALL UND BRINGET EHR, is gekomponeer deur Johann Crüger (#156) vir Paul Gerhardt se teks met dieselfde titel. Dit het verskyn in die tweede uitgawe van Praxis Pietatis Melica (1647). Die aanvang van die melodie toon groot ooreenkomste met dié van die Geneefse Psalm 89.

Bronne
CGLB: 253-255; Cillié: 149; CWH: 257; HC: 735; HCLBW: 327-328.