Lied 184

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Lofsing die Here, die Ewige,
sing tot sy ere!
Lofsing die Koning, die Skepper,
die Vader, die Here!
Loof almal saam -
groot is sy heilige Naam!
Loof Hom, die Heer van die here!

2. Lofsing die Here wat kunstig
u liggaam berei het,
Hy is die sterke
wat altyd nog by u gebly het;
wat in gevaar,
hoe groot, hoe dreigend, hoe swaar,
oor u sy vleuels gesprei het!

3. Lofsing die Here,
dis Hy wat u kroon met sy seën!
Hy skenk die lewe,
die wasdom, die sonlig, die reën!
O sterfling, weet:
Hy wat Almagtige heet,
het ons in liefde bejeën.

4. Lofsing die Here,
ja, almal kom loof nou die Here!
Alles wat asem het,
hier tot in tydlose sfere!
Hy is die Lig;
ons oog bly op Hom gerig:
Hy is die Heer van die here!

Geskiedenis

Teks
Die oorspronklike Duitse liedteks, “Lobe den Herren”, is geskryf deur Joachim Neander (#158) en gepubliseer in die bundel Alpha und Omega. Joachimi Neandri Glaub-und Liebesübung (Bremen, 1680). Dit is in Afrikaans vertaal deur J Baumbach (#153) in sy boek vir die Berlynse Sendinggenootskap, Cantate (1934) en het ook verskyn in die Halleluja (1951). Die weergawe in die 1978-bundel is deur Izak de Villiers 1978 (#153) en is onveranderd oorgeneem in die Liedboek (2001).

Melodie
LOBE DEN HERREN verskyn oorspronklik met die teks van die juris en kerklieddigter Ahasverus Fritsch (1629-1701): “Hast du den, Liebster, dein Angesicht gänzlich verborgen” in Deel II van die Ernewerten Gesangbuch (Stralsund, 1665). Daar is ’n sterk moontlikheid dat die melodie aanvanklik geassosieer is met ’n vroeëre sekulêre teks “Seh ich nicht blinkende, flinkende Sterne aufgehen”. Sedert die verbintenis met Neander se teks het die melodie ’n ander vorm. Hierdie weergawe kom steeds voor in Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739) se Geistreiches Gesangbuch (Halle, 1741). Die hedendaagse melodie is gebaseer op die weergawe wat voorkom in die Stralsund Gesangbuch. Verskeie wysigings is aangebring in die uitgawes van 1692, 1701 en 1708. Die melodie in die Liedboek is die ekumeniese vorm (1973).

Bronne
Cillié: 142-143; http://colmarisches.free.fr; CWH: 263; HCLBW: 550; PHC: 331; http://www.volksliedsammlung.de; Zahn: #1912a en c.