Lied 174

Sections

Lirieke

Heilig, heilig, heilig,
Here, God van mag.
U vul heel die aarde
met u heerlikheid.
Hosanna, Seun van Dawid,
geseënd is Hy wat kom,
wat kom in die Heer se Naam,
hosanna in die hoogste.

Geskiedenis

Teks
Soos hier bo uiteengesit, is die Sanctus ’n Latynse liturgiese teks. Die Afrikaanse weer- gawe van Louwrens Strydom is postuum opgeneem in die Liedboek (2001).

Louwrens Wessel Marthinus Strydom (*7 Mei 1933, Humansdorp; †24 Maart 2001, Darling) studeer BMus aan die Universiteit van Kaapstad (UK) en later BTh aan die US. Hy werk aanvanklik as onderwyser, maar tree later toe tot die bediening. Hy word gelegitimeer in 1973 aan die US en bedien die volgende NG gemeentes: Klerks- dorp-Suidheuwels (1974), Lynnwood (1977) en Universitas-Wes (1996) as tentmaker. Strydom word in 1983 aangestel as senior dosent in kerkmusiek aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). Hy was ook een van die redakteurs van die reeks Liturgiese Orrelmusiek (ses volumes). Voorts dien hy op die kommissies vir die samestelling van die Liedboek (2001) en op die eindredaksie van hierdie publikasie. Strydom was ’n lid van SAKOV en die organisasie ken ook erelidmaatskap aan hom toe. Hy was een van die grootste himnoloë van die NG Kerk.

Melodie
Die melodie CECILIA is gekomponeer deur Cecilia van Tonder (#165) in opdrag van die gesamentlike gesangekommissie van die NG en Hervormde kerke tydens die same- stelling van die Liedboek. Dit is vir die eerste keer gepubliseer in die Liedboek (2001).

Bronne
CC; e-poskorrespondensie met Cecilia van Tonder, 25 Maart 2016; NG Kerk-argief.