Lied 165

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. O wat 'n vreugde in ons harte,
om na u kerk, o Heer, te gaan,
want hier kom almal wat u volk is,
in u teenwoordigheid tesaam.

Ons sing u lof, o Koning, Heer!
Ons buig in eerbied voor U neer.

2. Dit is 'n opdrag van U, Here,
dat almal hier u Naam moet prys.
Net deur u Woord en Gees, o Here,
word ons die regte pad gewys.

Ons sing u lof, o Koning, Heer!
Ons buig in eerbied voor U neer.

Geskiedenis

Teks
Dit is ’n oorspronklike teks wat Fanie Naudé op eie inisiatief geskryf het na aan- leiding van die eerste paar verse van Psalm 122. Hy het dit voorgelê aan die Liedboek-kommissie en dit is met geringe wysigings aanvaar. Dit is vir die eerste keer in die Liedboek (2001) gepubliseer.

Johan Stephanus (Fanie) Naudé (*1 Februarie 1945, Pretoria) matrikuleer in 1963 aan die Hoërskool Nigel. Hy werk hierna vir vyf jaar as ’n bankklerk. Hy begin met teologiese studie aan die UP in 1968 waar hy die grade BA (1970) en BD (1973) verwerf en word gelegitimeer op 2 November 1973. Hy bedien die NH Gemeentes Meyerton (1974), Newlands (1977), Rustenburg-Oos (1979), Rustenburg Jac van Belkum (1979) en Theresapark, Pretoria (1986). Naudé was deurgaans betrokke by ringswerke en was skriba van die Ring van Rustenburg vanaf 1982-1984 en in 1985 die voorsitter daarvan. Hierna was hy weer skriba en voorsitter (1988-1990) vir die Ring van Pretoria- Noord. Hy was ook drie jaar lank die voorsitter van die NH Kerk se Sinodale Raad vir gesprek met ander denominasies. Deur die loop van sy bediening het hy daarvan gehou om liturgieë vir spesiale eredienste, soos byvoorbeeld Kerssangdienste en die Ingebruikneming van die Liedboek (2001), saam te stel. Naudé het in 2010 afgetree.

Melodie
Die melodie, NA DIE HUIS VAN DIE HERE, is geskryf deur Cecilia van Tonder in 2001 vir die teks van Naudé.

Cecilia van Tonder (née Roberts) (*3 Julie 1951, Pretoria; †28 Mei 2022, Pretoria) gaan skool aan die laerskool Anton van Wouw (1964) en matrikuleer aan die Hoër Meisieskool Pretoria (1969). Sy sit haar musiekstudies voort aan die Onderwyskollege in Pretoria waar sy ’n onderwysdiploma verwerf. Sy was koorleier in die Wapadrant Hervormde Kerk vir 20 jaar lank en het ook ’n orrelpos gedeel in die Hervormde Gemeente Rietvallei vir 10 jaar. Hierna beklee sy die orrelpos in die Hervormde Gemeente Wapadrant vir agt jaar. Sy is ’n gerekende musiekonderwyseres, komponis en verwerker. Van Tonder dien op die Hervormde Kerk se Gesangekommissie vanaf sy ontstaan en word later ook deel van die VONKK-werkgroep.

Bronne
E-poskorrespondensie met Fanie Naudé, 7 Augustus 2017; e-poskorrespondensie met Cecilia van Tonder, 25 Maart 2016; NHK-argief.