Lied 164

Vers 1

1. Ons is almal hier tesaam,
vergader in sy Naam, verheerlik Hom.
Tot die dood was Hy getrou
en daardeur is ons nou sy eiendom.
Kom ons leef soos wat Hy vra
en leer om te verdra
en liefde na te streef.
Loof Hom, Christus, die Heer.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

We have come into His house – Bruce Ballinger; Afrikaanse weergawe Attie van der Colf 1984 / 2001
Bruce Ballinger © Universal Music Publishing, Kaapstad. Met toestemming gebruik (teks en melodie)
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks
Die oorspronklike teks, “We have come into His house”, is geskryf deur Bruce Ballinger. ’n Afrikaanse weergawe deur Attie van der Colf is opgeneem in die Jeugsangbundel (1984). Daar is geringe wysigings aangebring in die Liedboek (2001) en Van der Colf het ook ’n nuwe tweede strofe daaraan toegevoeg.

Bruce Thomas Ballinger (*19 April 1945, St Hyacinte, Quebec; †29 Oktober 2004, Oshawa, Ontario) was die komponis van heelwat kontemporêre Christelike aanbiddingsliedere waarvan “We have come into His house” die bekendste is. Hy studeer aan die McMaster University in Hamilton (Ontario) en die McGill University in Montreal, Quebec. Hy was ’n geordende predikant van die Assemblies of God (VSA) en dien ook as “Minister of music” in verskeie kerke in Montreal, Brampton, Ontario, Houston, Texas, en Denver, Colorado.

Adriaan Petrus (Attie) van der Colf (*16 Desember 1932, Karasburgdistrik; †10 Junie 2002, Johannesburg) studeer aan die US waar hy ’n BA-graad verwerf het. Hy hou hierna vir ’n jaar skool op Steynsrus en keer daarna terug na Stellenbosch om teologie te studeer. Hy begin sy bediening in 1961. Hy was onder meer predikant in die NG gemeentes Suid-Rand en Blinkpan. Hy werk vir ses jaar by die Inligtingsdiens van die NG Kerk van Transvaal. Van 1977 tot met sy aftrede in 1995 is hy predikant van die NG gemeente Linden en dien ook in die moderatuur van die Suid-Transvaalse sinode. Hy verwerf die graad DLitt et Phil in 1977 aan die (destydse) RAU.

Van der Colf is ook bekend vir verskeie boeke soos Daadchristene gevra (oor Jakobus, 1980), Geloof maak jou ’n wenner (oor Hebreërs, 1989), Lig en lewe (1989) en so meer. Sy grootste bydrae tot die Afrikaanse kerklied lewer hy met talryke bery- mings van liedere vir die 1978-bundel en 126 omdigtings in die Liedboek (2001). Hy was dan ook lid van die Psalm- en Gesangekommissie (1978) en die onderskeie kommissies wat die Liedboek (2001) voorberei het. Van sy bekendste omdigtings is “Genade, onbeskryflik groot” (Lied 510), “O Heer my God, as ek in eerbied wonder” (Lied 464), “Wees stil en weet: Ek is die Heer” (Lied 519) en “Praat ek mense-, eng’letale” (Lied 530). Vir sy bydrae tot die bevordering van Afrikaans op godsdienstige terrein, word hy in 1990 vereer met die Pieter van Drimmelen-medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vr Wetenskap en Kuns.

Melodie
Bruce Ballinger het ook die melodie van “Ons is almal hier tesaam” geskryf. Dit staan bekend as WORSHIP HIM.

Bronne
cke.christians.co.za; Himnary.org; www.fundyfuneralhome.com/obits/obituary

© Missio 2024 | All rights reserved.