Lied 160

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

(I) Inkoms en uitgang,
(II) aanvang en einde,
(III) soos U bepaal, Heer -
(IV) wees nou hier teenwoordig.

Geskiedenis

Teks
Die kanon “Ausgang und Eingang” is geskryf deur Joachim Schwarz in 1962 tydens ’n besondere en onbetwiste politieke situasie, naamlik die bou van die Berlynse muur. Hy skryf dat“[b]eim Aufschreiben des Textes dachte ich nicht nur an die tages- politische Situation, sondern auch an ‘Zeit’ und ‘Ewigkeit’”. Hierdie kanon is in talle liedboeke opgeneem en in sewe tale vertaal. Die Afrikaanse vertaling in die Liedboek (2001) is deur Elsabé Kloppers (#154) gedoen.

Joachim Schwarz (*25 Januarie 1930, Stolp, Agter-Pommern; †2 Oktober 1998, Fassberg, Neder-Sakse) stam uit ’n godsdienstige huis en word groot in ’n piëtistiese opwekkingsbeweging-gedrewe Lutherse kerk. Hy speel vanaf 12-jarige ouderdom die orrel in die gemeente. Soos baie van sy tydgenote moes hy ook ’n lid word van die Hitler-jeugbeweging, maar maak kontak met mense buite hierdie sfeer wat lei daartoe dat hy eerder musiek soek wat ’n versoenende funksie het. Hy noem in ’n onderhoud in November 1997 dat hy net kan sing as hy hom met ander mense verbind. Volgens hom is musiek “die taal wat alle volkere van die wêreld omspan as hulle vrede soek”. As 15-jarige moes Schwarz alleen en onder moeilike omstandighede uit sy geboortestad vlug. Hy word opgelei as diakonus in 1947-1951 in Rickling (Schleswig- Holstein) en vanaf 1949-1950 dien hy as orrelis en kantor (musiekleier) aan die musiekakademie in Lübeck. Hy beoefen aanvanklik albei beroepe, maar die groep- sang weeg vir hom swaarder. Hy woon verskeie kursusse vir sangleiers en komponiste by en kontak met kollegas bevorder sy ontwikkeling as kerkmusikus. Hy studeer ook verder aan die Hochschule für Musik in Hamburg waar Hans-Friedrich Micheelsen (1902-1973) (komposisie) en Otto Brodde (1910-1982) (erediensvergestalting en liturgie) hom sterk beïnvloed.

Vanaf 1961 tot 1973 was hy die kantor vir die plattelandse jeug (vanaf 1972 kerkmusiekdirekteur) in die Evangelies-Lutherse jeugbediening by Koppelberg in Schleswig-Holstein. Vanaf 1973 tot 1978 is hy dosent aan die Fachschule für Sozialpädagogik by die Brüderhaus Rickling, en vanaf 1978 tot met sy aftrede in 1993 ook dosent aan die Arbeitsstelle vir godsdiens en kerkmusiek van die Evangelies- Lutherse Landeskirche van Hannover. Sy werk word gekenmerk deur die bevordering van die nuwe geestelike lied. As sangleier by verskillende Kirchentagen in 1961-1991 word hy aan baie mense bekend as komponis van kanons, liedere en Singsprüche, maar ook as digter van kerkliedtekste.

Melodie
Die melodie vir die kanon “Eingang uns Ausgang” is ook geskryf deur Joachim Schwarz in 1962.

Bronne
KLEG: 291-292.