Lied 159

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. God is hier teenwoordig;
laat ons biddend nader,
hier waar ons voor Hom vergader.
God is hier teenwoordig.
Heilig is die Here;
buig in stilte, Hom ter ere!
Wie Hom roem, wie Hom noem
Heer en Hemelvader, kom nou almal nader!

2. God is hier teenwoordig.
Here, gee ons vrede,
wees genadig, wil vergewe.
Ons is swak en sondig,
maar ons lied verkondig:
U's die bron van alle lewe.
U is Heer, U regeer.
Lei ons al ons dae na u welbehae.

3. God is in sy tempel;
hemelpoorte bewe,
almal buig voor Hom wat lewe!
Engele sing: Heilig,
heilig is die Here,
in die allerhoogste sfere!
Uit die stof klink ons lof:
Here, God van vrede, hoor ook ons gebede.

Geskiedenis

Teks
“Gott ist gegenwärtig” is geskryf deur Gerhard Tersteegen en verskyn in sy bundel Geistliche Blumengärtlein; oder kurze Schluss­Reimen, Betrachtungen und Lieder, über allerhand Wahrheiten des inwendigen Christenthums (Frankfurt, 1729). Vertalings in Nederlands verskyn in die 19de-eeuse Rynse Gesangeboek en Die Halleluja (1903). Afrikaanse vertalings van hierdie teks is opgeneem in Die Nuwe Halleluja (1931) en die gesangboek van die NG Sendingkerk, Sionsgesange (1942). Die teks in die 1978-bundel is versorg deur Izak de Villiers (#153) en dit is so oorgeneem in die Liedboek (2001).

Gerhard Tersteegen (*25 November 1697, Moers, Wesfale; †3 April 1769, Mühlheim) word saam met Joachim Neander en Friedrich Adolph Lampe (#255) gereken as een van die drie belangrikste liedskrywers van die gereformeerde kerk in Duitsland. Hy is grootgemaak in die Gereformeerde kerk en lê op Pinkster 1715 belydenis van geloof af. Hy gaan skool aan ’n gimnasium, maar na die dood van sy vader word hy weens armoede verhoed om na ’n universiteit te gaan. Hy word ’n handelaar en ’n wewer van satynlinte. Hy besoek die Christelike Gimnasium Adolphinium in Moers waar hy kennis maak met die Bybel en die Heidelbergse kategismus. Aan die Gimnasium doen hy diepgaande kennis van Latyn, Hebreeus, Grieks en Frans op. Dit kom hom later goed te pas in sy bediening en as vertaler. Hy is beïnvloed deur die piëtisme en is ’n welbekende verteenwoordiger van die Christelike tradisie van mistisisme in die Duitse Gereformeerde himnodie. Nadat hy in ’n spirituele depressie verval het, kom hy in 1724 tot bekering. Hierna begin hy om gebedsgeleenthede te lei. Hy was aangetrokke tot mistisisme en word ’n geestelike leier vir baie mense. Vanaf 1727 tot laat in sy lewe het hy ’n toevlugsoord (retraite) bedryf in Otterbeck, naby Mühlheim. Hy preek veral in Pruise en Nederland. Sy volgelinge het hom altyd ondersteun en op sy beurt het hy hulle voorsien van eenvoudige middele en medisyne sodat hy bekend geword het as die “dokter van die armes en die verlatenes”. Omdat sy bediening meesal buite die kerkstrukture was, het hy dikwels in botsing gekom met kerk- en maatskaplike owerhede.

Tersteegen wy sy lewe aan gebed, prediking, besoeke aan die armes, vertaling van die werke van Middeleeuse mistici en aan die skryf van godsdienstige mate- riaal. Hy skryf “Gott ist gegenwärtig” na sy bekeringservaring in 1724 op die melo- die WUNDERBARER KÖNIG van Neander. Dit is vir die eerste keer gepubliseer in sy Geistliches Blumengärtlein (Frankfurt am Main, 1729) waarin oor die 100 liedere opgeneem is. Terwyl die meeste hiervan meer geskik is vir private meditasie, is hierdie een wel ’n goeie lied vir openbare lofprysing aan God.

Melodie
Die melodie WUNDERBARER KÖNIG (ook bekend as ARNSBERG, GRONINGEN en GOTT IST GEGENWÄRTIG) is gekomponeer deur Joachim Neander (#158) en gepubliseer in sy bundel Alpha und Omega. Joachimi Neandri Glaub­ und Liebesübung (Bremen, 1680). Die melodie word daarin gebruik vir Neander se teks “Wunderbarer König” wat in 1680 verskyn het in die bundel Bundeslieder und Dankpsalmen. (Sien ook Lied 197.)

Bronne
Cillié: 487; KLEG 320-322.