Lied 152

Vers 1

Verhoogde Heiland, bind ons saam
waar in u Naam ons hier vergader.
Leer ons, geheilig deur u Gees,
ootmoedig wees waar ons U nader.
Ons glo u Woord en bring U eer;
maak ons al meer Uself deelagtig.
Dan bly ons steeds, deur U verlig,
op U gerig, u dood gedagtig.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Verhoogde Heiland! trek ons hart – Hieronymus van Alphen 1806; AGB 1944; gewysig Gerjo van der Merwe 1978
Psalm 138 – Lyon 1547; Genève 1562
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks
Hieronymus van Alphen se Nederlandse teks, “Verhoogde Heiland! trek ons hart”, is gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Dit is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944) en gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) in die 1978-bundel. Die teks is net so oorgeneem in die Liedboek (2001).

Hieronymus van Alphen (*8 Augustus 1746, Gouda; †2 April 1803, ’s Gravenhage) was ’n man met uiteenlopende talente. Hy was wysgeer, regsgeleerde, kunskenner, digter en teoloog. Van Alphen studeer in die regte in Leiden waar hy in 1768 ’n doktorsgraad verwerf. Hierna word hy aangestel as prokureur-generaal in Utrecht, penninghouer (“pensionaris”) van Leiden en later as tesourier-generaal van die Unie. Sedert 1795 woon hy in Den Haag. Van sy digterlike werke sluit onder meer in: Gedichten en overdenkingen (1777). Hy skryf ook teologiese werke soos Gronden mijner geloofsbelijdenis. Hy wou veral die kerksang verbeter en was van die oortuiging dat die psalms alleen nie voldoende stof bied vir die gemeentelied nie en beywer hom vir die invoering van die evangeliese gesange in Nederland. Sy eerste digbundel Proeve [sic] van stigtelijke mengelpoëzie verskyn in 1772. In voorbereiding op die koms van nuwe liedere, publiseer hy ook Proeve [sic] van liederen en gezangen voor de openbare godsdienst (1801). Vyftien van sy gesangtekste is opgeneem in die Evangelische Gezangen (1806), maar mettertyd verloor Van Alphen se liedere gewildheid sodat daar in die Liedboek voor de Kerken (1973) net nog een van sy liedere opgeneem is.

Melodie
Die melodie GENEVAN 138 wat vir hierdie lied gebruik word, is diè van Psalm 138: “Il faut que tous mes esprits”. Dit is geskryf deur Guillaume Franc (#151) en het vir die eerste keer in Lyon (1547) verskyn. Dit is daarna weer in Genève (1551/1562) uitgegee. In die 19de eeu het navorsers aangetoon dat die melodie feitlik in sy geheel ’n aanpassing was van ’n bestaande Franse chanson: Une pastourelle gentille. Ons het dus hier te make met ’n kontrafak.

Bronne
CGLB: 683-686; Cilliè: 84, 510-511; Van der Walt: 44-45; Zöllner & Heese: 35-36.

© Missio 2024 | All rights reserved.