Lied 229

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

Wil, Heer, in liefde U ontferm;
skenk U ons volk genade.
Delg U tog uit ons sondeskuld;
wis uit ons sonde dade.
Sal U ons dan nie lewend maak
dat ons in U weer vreugde smaak!
Skenk ons tog u heil, o Here.

Geskiedenis

Teks
Izak de Villiers (#153) in samewerking met Kobie Kloppers het hierdie beryming van Psalm 85:5-8 gemaak vir die 1978-bundel. Dit is onveranderd oorgeneem in die Liedboek (2001).

Jacobus Joubert Krige (Kobie) Kloppers (*27 November 1937, Krugersdorp) ontvang orrelopleiding van Willem Mathlener (1909-1996) nadat hy in 1954 aan die Kerkmusiekskool van die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK) in Krugersdorp ingeskryf het. Hy studeer vanaf 1955 aan die PU vir CHO en behaal die grade BA (musiek) (1957), BMus en BMus Hons (1961). Hier ontvang hy verdere orrelonder- rig van MC Roode (1907-1967) en verwerf die UVLM en UOLM-diplomas (orrel) by UNISA in 1959. Hy was ook aktief as kerkorrelis in die NH Kerk Potchefstroom-Noord (1956-1957) en die NG Kerk Potchefstroom-Noord (1958-1960). Met behulp van studiebeurse van UNISA en die Deutscher Akademischer Austauschdienst, studeer hy verder in Duitsland aan die Staatliche Hochschule für Musik in Frankfurt am Main en ontvang orrelonderrig van Helmut Walcha (1907-1991). Hy behaal in 1966 ’n DPhil aan die Goethe-Universiteit in dieselfde stad. Sy proefskrif oor die vertolking van JS Bach se orrelwerke het ’n standaardverwysingsbron in die orrelliteratuur geword. Met sy terugkeer na Suid-Afrika doseer hy Musiekwetenskap en Orrel aan die destydse Universiteit van die Oranje-Vrystaat (UOVS, nou UV) vanaf 1966 tot 1976. Kloppers emigreer in 1976 na Edmonton, Kanada. Hier word hy aangestel as orrelis en koorleier van die St John’s Anglikaanse kerk. Vanaf 1979-2008 dien hy as hoof en dosent in musiekwetenskap en orrel aan die Musiekdepartement van The King’s College (tans The King’s University). Naas sy werk as akademikus en orrelvoordraer konsentreer Kloppers ook op komposisie. Sowat 70 van sy werke is gepubliseer en vervat in ’n aantal CD’s. ’n Hele aantal van sy koraalverwerkings vir orrel is in die reekse Liturgiese Orrelmusiek en Erediensmusiek in Suid-Afrika gepubliseer. Hy ontvang verskeie eretoekennings wat insluit ’n FRCCO (Kanada), SAKOV-erelidmaatskap en ’n insluiting in die Edmonton Hall of Fame.

Melodie
AUS TIEFER NOT SCHREI ICH ZU DIR is gekomponeer as alternatiewe melodie deur Wolfgang Dachstein vir Luther se teks met dieselfde naam. Hierdie teks is gebaseer op Psalm 130. Die melodie is gepubliseer in Luther se eerste liedboek, Etlich Christlich lider [sic], ook bekend as die Achtliederbuch (Wittenberg, 1524). Sommige bronne meen dat hierdie melodie reeds in die 15de eeu voorgekom het en slegs deur Dachstein aangepas is toe dit in die Teutsch Kirchen Ampt (Straatsburg, 1525) verskyn het. Hierna het dit weer verskyn in die Nüw Gsangbüchle (Zürich, 1533/1534), maar geen kopie van hierdie uitgawe bestaan vandag meer nie.

Wolfgang Egenolph Dachstein (*c 1487, Offenburg, Baden; †7 Maart 1553, Straats- burg) was in 1503 ’n medestudent van Martin Luther en betree die Dominikaanse Orde in Straatsburg ongeveer in 1520. Hier werk hy saam met Mathias Greiter (#233), ’n tydgenoot en vriend. Hulle maak oënskynlik “Vil gute psalmen”. Vanaf 1520 was hy orrelis van die Münster in Straatsburg. In die volgende jaar bedank hy, tree uit die Klooster en sluit hom by die Reformasie aan. In 1823 ontvang hy burgerreg in Straatsburg en aanvaar die orrelpos van die Thomaskerk daar. Terselfdertyd onderrig hy musiek aan die Schola Argetinensis as hulp vir Greiter. Dachstein het ’n aandeel gehad in die opstelling van die Teutsch Kirchenampt (Straatsburg, 1524). Daarin kom die Ordnung der Vesper voor waarin onder meer “Aus tiefer Not schrey ich zu dir” afgedruk is. In 1525 word die Katolieke Mis in Straatsburg afgeskaf. Toe die stad en die Münster weer Katoliek word in 1549, keer Dachstein en sy vriend Greiter terug na die Katolieke Kerk tot groot teleurstelling van die evangeliese Christene in die oorwegend gereformeerde stad.

Bronne
Cillié: 128-129; KLEG: 70-71; Leaver: 28; Malan III: 134-136.