Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Sal U saam met ons gaan? Sal U ons vrede gee? Wees ons goedgesind, Maak U wil bekend.

Voor U, voor U, voor U, voor U.

1.  Ek soek na die lewende water,  ek roep en dors na U, Heer – want ek huil dag en nag, o Here, ek smag om by U te wees nog ‘n keer.

O _______ Ons aanbid U, Christus, Heer.

Ons hou ons oë op Jesus, die Here. Ons hou ons oë op Jesus, die Here

Heilig, heilig, heilig is die Here. Heilig, heilig, heilig is die Heer.

1.  Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor Hom neer met eerbied en ontsag. Erken sy heiligheid en sy geregtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid.

1.  Bring my die ou-ou tyding, van God se Woord vir my. Vertel my van sy liefde wat sondaars kom bevry. In sy groot genade het God sy Seun gestuur. Vir my het Hy kom sterwe, Die smart en pyn verduur.

Afrikaans: Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart, vir U bly maak, o my Rots, en vir U mooi wees, o my Redder (en my God.)

Refrein Maak oop die poorte vir die Koning, die Here. God is die erekoning, juig tot sy ere.

1. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Heilig is die Heer God Almagtig. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Heilig is die Heer God Almagtig – wat was en is en weer sal kom. Heilig, heilig, heilig is die Heer.

O Here, my God, ek verlang na U. Ek sug, ek soek na U. Soos stofdroë aarde verlang na die reën, so dors ek ook na U.

© Missio 2024 | All rights reserved.