Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Dankie, Heer, vir wat ons eet, wat ons leer en wat ons weet. Soos die voëltjies wat daar sing, wil ons ook ons danklied bring.

Lof en dank, dank aan God vir die goeie gawes. Loof en prys die Here. Amen. Amen. Amen.

1. Lof en dank, dank aan God 2. vir die goeie gawes. 3. Loof en prys die Here. 4. Amen. Amen.

1. Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 2. en seën dit wat U ons uit liefde gee. 3. Amen, amen, amen.

Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag. Dankie, liewe Heer, U sorg vir my vandag. Vir alles wat ek nou gaan eet, wil ek net dankie sê. Aan hulle wat vandag niks het, dink ek in my gebed.

1. Heer, gee vandag ons dag se brood – U staan ons by in al ons nood, ook wanneer ons so gou vergeet dat U ons dag se brood uitmeet.

Alle oë wag op U, o Here, en U gee wat ons benodig, Heer, op die regte tyd. U open u milde hande en skenk soveel guns aan al wat lewe, uit groot genade. Amen.

1 / 1