Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Rus, my siel, jou God is Koning, oral voer Hy heerskappy.  Alles wissel hier op aarde, alles wissel hier op aarde; onveranderlik is Hy.

1. Ons harte is verheug dat God, beskikker van ons deel en lot, ons lewe in sy hande hou – Hóm kan ons alles toevertrou.

1. Rus, my siel, jou God is Koning, oral voer Hy heerskappy. Alles wissel hier op aarde, onveranderlik is Hy.

1. O Heer, my God, ek leef uit u ontferming. U is my toevlug, U bied my beskerming. Net U bepaal my lewenslot.

1. Bly by my, Heer, terwyl die skemer daal; laat steeds u lig my lewenspad bestraal! Daar is geen ander hulp of troos vir my Hulp van die hulpelose, bly my by!

1. U het ek lief, U roep ek aan! Na wie toe anders sal ek gaan in al my donkerhede? Dis U wat lewenswoorde spreek, U is die brood vir my gebreek – net U gee my weer vrede. Ek wil met Petrus saam bely: U is die Christus ook vir my. Verlosser, Heiland, Lam geslag, o Vors van vrede, lank verwag, U roep ek aan, o Jesus Heer! U sal ek eer. U sien op my in liefde neer.

© Missio 2024 | All rights reserved.