Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Voorsanger begin elke strofe soos aangedui:

1. U, Christus, is my lewe, die sterwe wins vir my. In lewe en in sterwe is ek aan U gewy.

1. O Heer, Verlosser-Heer, beheer my lewe meer en meer. Ek wil aan U behoort met wil en daad en woord. Maar in my leef die vrees dat ek nie trou sal wees nie. Hoe troosteloos die stryd van wisselvalligheid!

1. Neem my lewe, laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.

1. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade! U rig omhoog my hart en oog beskerm my teen die kwade.

Net soos ek is voor U, o Heer, voor u genade, u heiligheid. Vreesloos vertrou ek op U, Heer – hier is genade en veiligheid.

1. (Toetrede en Aanroeping) Ons harte smag na U. Kom, Heer, en maak ons nuut. Kom raak ons aan in Jesus-naam. Ons harte smag na U.

(Vergelyk Calvyn se Institusie van die Christelike geloof, Boek 3, Hoofstuk 6)

1. Vader, ek bring U offers van dank – U wat my kroon met die lewe. Dit wat ek bring, sal nooit kan vergoed dat U my sonde vergewe.

1. “Kom na My toe as jy moeg is – Ek wil jou by My ontvang. Kom na My toe, die oorlaaides, kry die rus wat jy verlang.”

1. Ek wil nie bloot net hoor nie – Heer, leer my om te luister. Ek wil nie bloot net kyk nie – Heer, gee my tog die uitsig. Laat U my hart beweeg om anders te wees . . .

Vader, U is genadig, U is my toevlug – U het ek lief. Christus, U is my Herder en my Verlosser – U het ek lief. Heil’ge Gees, U is my Trooster, U is my Leidsman – U het ek lief.

© Missio 2024 | All rights reserved.