Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

My siel vind rus in God alleen. Hy alleen kan redding bring.

1.  Ek roep in nood die Here aan en ek kom pleitend voor Hom staan. Ek sê Hom alles wat my pla, terwyl ek sy genade vra.

Hoe lank nog, Heer, voor U my hoor? Hoe lank moet ek nog ly? Sien U my raak? Ken U my saak? Hoe swaar moet ek nog kry? Maar aan u trou gaan ek vashou, want U sal my bevry. Dan sal ek juig, my dank betuig, en ek sal dankbaar voor U buig, want U is goed vir my.

1.  Wees stil en weet: Die Here God regeer. Kom bring na Hom jou hartseer en jou pyn. God sal voorsien; in donker tyd van seer sal sy genade helder oor jou skyn. Wees stil en weet: Die Here God regeer. Net Hy genees ons hart se diepste seer.

1. Toe ek gedink het my voete gly, het u liefde my omvou. Toe ek gedink het my voete gly, het U, Heer, my regop gehou.

1. Wie kan peil hoe diep lê hartseer in die vaderhart van God, oor die seer in menselewens, oor die trane uitgestort? Almal soek hul eie voordeel, daar’s ’n blindheid vir mekaar. Ons raak doof vir al die swaarkry soos ons meer en meer vergaar. Dit is stukkend in ons wêreld, dit het donker hier geword. Kom en skud ons tot ons luister! Kom en smelt die hardste hart. Ook vir ons mense, vra ons: Genade, Heer!

Keervers: By die Heer vind ek rus, Hy’s my rots en my redding. Net by Hom staan ek sterk, Hy’s my veilige vesting.

Heer, sien my trane. Heer, hoor my sugte. Gee my die lewe, Heer, om U opnuut te eer. Aanvaar, Heer, my gebede. Red my van die dood.

1. Die wêreld waar ons woon, is God se eiendom. Selfs konings in hul prag en praal, staan voor sy grootheid stom.

1. God het ons vrygespreek van sonde, Hy’t geloof in ons gewek. En nou is daar ook vrede tussen God en ons bewerk.

1. Die Here is my herder, ek hoef niks meer te hê. Hy neem my na groen weiding en laat my rustig lê. Hy gee my nuwe krag, lei my op regte weë – ter ere van sy Naam – Hy lei my elke tree.

1. Soos ‘n hert in dorre streke skreeuend dors na die genot van diehelder waterbeke, skreeu my siel na U, o God! Ja, my siel dors na die Heer, na dieLewensbron; wanneer sal ‘k náswerftog en benouing, God weer sien in klare͡ aanskouing?

© Missio 2024 | All rights reserved.