Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1.  By die huis, by die werk, in die skool en in die kerk is die Heer altyd by. Ja, Hy hoor en sien vir my.

1.  Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my baie lief, en ek vir Hom!

1.  Daar’s kinders in die wêreld van elke taal en soort, en Jesus wil graag hê dat elke kind aan Hom behoort.

Dankie, Heer, vir wat ons eet, wat ons leer en wat ons weet. Soos die voëltjies wat daar sing, wil ons ook ons danklied bring.

1.  Vir my pappa en sy werk, en wat mamma vir my doen, sê ek baie dankie, Heer. Dis te veel om op te noem.

1.  Die kerk is die Heer se mense wat vra na die Heer se wense. Ja, ons is die Heer se mense: Die wêreld moet Hom sien!

1.  Jesus, al is ek maar klein, wil ek soos ‘n liggie skyn; so u kind wees elke dag, oral waar ek speel of lag.

1.  Laat ons skyn vir Jesus met ‘n helder glans, skitter soos die sterre in die hemel saans. In die donker wêreld waar die lig verdwyn – skyn daar met jou liggie, al is dit klein.

1.  Ek is die Heer se skapie; Hy sorg so goed vir my. Hy lei my na die water en laat my rustig wei. *

1.  Christus, lank reeds verwag, is gebore dié nag. Daarom sing engele bly. Duisternis is nou verby.

1. U Woord is die lamp wat die pad vir my wys.

© Missio 2024 | All rights reserved.