Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Vier die lewe elke oomblik, elke dag wat God jou gee. Sien die skoonheid van die berge en die wonder van die see. Leef in God se wonderwêreld – vier die lewe, God se kind!

1. Staan deur u Gees, o Here, die egpaar altyd by, sodat hul, U ter ere, hulself aan U kan wy. Bewaar hul teen die kwade, die Bose wat verlei; gee aan hul u genade dat hul steeds trou sal bly.

1. Heer, ons bid vir hierdie egpaar: Sterk hul liefde meer en meer. Bind hul twee-heid tot ‘n éénheid, laat hul lewe tot U eer.

1. Ons Vader, neem hul hande en maak hul één. Versterk u self die bande – gee hul u seën. Bind hul in u genade aan U, o Heer, en leer hul om met dade u Naam te eer.

© Missio 2024 | All rights reserved.