Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eengebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heil’ge Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar Hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heil’ge Gees. Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; Die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en ‘n ewige lewe. Amen. Amen. Amen.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het; op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan Hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en ‘n ewige lewe.

1. Ek glo vas in God, die Vader, wat almagtig, wys en goed, aarde en hemel eens gemaak het, nog bestuur en trou behoed. Deur Hom leef, beweeg en is ek, Hy beskik, bestuur my lot; dÌt vertrou ek aan sy leiding as my Vader en my God.

1. Ek glo in God, die Vader, almagtig’ Skepper heer, wat hemele en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid, en wonderlik sy dade; deur sy geliefde Seun verlos Hy uit genade.

1. Ons was nie daar in Betlehem by herders en by eng’lesang; ons was ook nie in Nasaret en ken U nie as timmerman; ons kon nie sien nie, maar ons glo die Woord van God sÍ dit w·s so.

1. U goeie Herder, wat ons lei, U bring ons by die waters. U laat u kudde veilig wei, ver weg van bose haters. U lê u lewe vir ons af. U koop ons vry en dra ons straf – U lei ons na God die Vader.

1. Hoe heerlik is die Jesusnaam! ‘n Engel deel dit mee: Die Here kom sy volk verlos, hul lig en lewe gee.

1. Enigste Here, enkele Wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry-uit getuig ons: U is vir ewig God en Heer.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en tel helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader van waar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees, en ‘n ewige lewe. Amen! Amen! Amen!

Keervers: Laat elkeen in die wêreld weer bely: My God en Heer, my God en Heer!

1. U, die Allerhoogste, U is El-Elyon, skyn u glans oor alles, helder soos die son. U is God Almagtig, U is El-Shaddai,  niks beperk u liefde wat in oorvloed vloei. Refrein: Here, U is Jahwe, U’s die grote Heer en ons kniel eerbiedig voor u grootheid neer.

1. Op Golgota het Jesus al ons skuld gedra, daar aan die kruis het Hy die prys betaal. Van God verlaat het Hy die diepste smart ervaar, in duisternis gehang daar aan die kruis.

© Missio 2024 | All rights reserved.