Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Here, ons loof U vir hierdie kinders voor U.

1. God is hier en ons, sy kinders, bring voor Hom ons lof, gebed. Mag ons hier ontdek die rykdom wat ons reeds in Christus het. Hier kom ons met ons verskille, al ons gawes en vermoë, en U bind ons tot ‘n eenheid omdat ons in Jesus glo!

1. By u verbondsbeseiling, Heer, bring u gemeente dank en eer: U neem ons met ons kroos tesaam tot kinders aan in Jesus Naam!

1. Ons dank U, Heer, en bring U eer – hoe groot is u ontferming! U het ons kind aan U verbind; ons leef in u beskerming.

1. Jesus, Heer, op wie ons hoop, ons maak soos U ons beveel het: Ons bring kinders hier ten doop hulle wat ook aan U deel het. In die Naam van God die Vader, Seun en Gees, kom tree ons nader.

1. Dit is my troos dat ek gedoop is, dat ek gedoop is in u Naam, want deur die doop is ek verseker dat U in guns U nooit nie skaam as Vader, Seun en Heil’ge Gees om ook my God genoem te wees.

1. Ons kinders, Heer, is duur gekoop, u Seun het self betaal. Ons word verseker deur die doop: U liefde sal nooit faal.

1. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van Hom kan skei. Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop dis my anker, my vaste hoop.

1. Jesus neem ons kleine kinders, met ‘n hart vol liefde aan; niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na Hom toe gaan. Loof die Here, loof Hom almal! Halleluja! Amen!

1. Jesus roep die kindertjies; moet hul nie verhinder nie. Hy wil hul omhels en seën en sy liefde hul verleen.

1. Êrens kom ’n kind vandaan – weerloos, klein en sonder naam. Daarom gee U hom ’n huis, gee U ouers wat sal sê: Jy, jy, jy – kom woon hier by ons! Ons sal in die wêreld oor jou menswees waak. Ons sal sorg dat liefde jou ’n mens sal maak. Ons sal sorg dat liefde jou ’n mens sal maak.

Seën Heer, seën Heer, kinders wat ons U bring. Seën Heer, seën Heer, kinders wat ons U bring.

© Missio 2024 | All rights reserved.