Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Gees van God, kom woon in ons. Vuur in ons aan die gloed van u liefde. Kom oor ons, o Gees van God. Kom oor ons, o Gees van God.

Kom en lei my, Skepper-Gees.

Al die donker is nooit net donker in u sig. Die nag, net soos die dag, word deur U verlig.

1. Gees van Christus, hoor ons bede: Hoor hoe u kinders pleit. Gee ons lewe, gee ons vrede. Breek ons verganklikheid.

1. Ere aan God in die hoogste, 2. vrede op aarde, op aarde, 3. in die mense ‘n welbehae. 4. Amen. Amen.

1.  Ere aan God, bring Hom die eer! Hy buig in liefde neer. Profete se verwagting gaan heerlik in vervulling. ‘n Kind vir ons geskenk! ‘n Seun vir ons gegee! ‘n Koningskind is vir ons gegee!

1.  Abba, Vader, Skepper van die heelal, ons aanbid U, U is heilig, Heer.

1.  Die kleine dorpie Betlehem lê rustig daardie nag, terwyl dié wonderwerk gebeur waarvoor die wêreld wag. Want diep in daardie donker nag verskyn ’n nuwe dag vir almal wat in nood verkeer en op sy redding wag.

1.  Christus, lank reeds verwag, is gebore dié nag. Daarom sing engele bly. Duisternis is nou verby.

Keervers Kom, Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan dat ek kan verstaan u doel met my lewe.

1.  Jesus bring vreugde, redding en vreugde – Hy het mens vir ons geword. Engele juig dit, herders getuig dit: ”Jesus, Redder, Seun van God!” Wyd oor die aarde kring sy behae; Hy kom vergewe, Hy laat ons lewe. Hy maak ons, mense, kinders van God. Wyd oor die aarde kring sy behae; Hy kom vergewe, Hy laat ons lewe. Hy maak ons, mense, kinders van God.

Eer aan God, eer aan God in die hoogste hemel. Eer aan God, eer aan God, halleluja! Laat daar vrede wees vir almal op aarde, God skenk aan ons sy genade.

© Missio 2024 | All rights reserved.