Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. U self het oor Jerusalem, die vredestad, geween. Bekeer, bekeer u volk, o Heer, wil aan hul guns verleen!

1. My volk, Ek self het jou verwek, met liefde jou na My getrek; ‘n kindjie aan die hand gelei, sÛ was jy altyddeur by My. Jy het leer loop, en voor jy vra, het vaderhande jou gedra.

1. Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dood, laat Christus se lig in jou lewe! Hy wek jou en roep jou, o mens in jou nood Ontwaak en staan op, die gevaar is so groot – wie kies, o verdwaasde, bo lewe die dood? Hy oordeel as regter verhewe.

1. “Keer terug en kom na My, van jou skuld maak Ek jou vry,” roep die stem van God, die Heer, na sy volk om trug te keer. “Soos die dou die veld laat bloei, sal my liefde jou laat groei. O, laat niemand jou verlei. Keer terug en kom na My.”

1. O almal wat dors het, kom drink by die waters en dié wat geen geld het nie, kom hier en eet. Al het u geen duit om te koop, kom tog nader – vir u staan die Here se tafel gereed met wyn en met melk uit die hand van die Koning: Kom, u is genooi na die Here se woning!

1. Almal wat dors het, kom geniet die grootste gunsbewys: Neem wat die Here gee, verniet – kom koop dit sonder prys. God gee jul water, wyn en melk – Hy gee dit as geskenk.

1. O Heer, u laaste woorde digby Jerusalem, kom deur die loop van eeue soos met u eie stem: “Aan My, wat dood oorwin het, is alle mag gegee; die heil wat Ek gebring het gaan deel dit verder mee!”

1. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding! So sÍ die Here, verkondig al verder die tyding: “Daar is my kneg! Hy bring aan nasies die reg – volg Hom getrou in sy leiding.”

1. Wagter, wakend op die mure, sê my, wanneer wyk die nag? Ag, ons tel die donker ure tot die deurbreek van die dag. Wanneer sal die son se strale mense uit verwarde dwaling roep om in die helder lig hulle lewe in te rig?

1. Helder skyn u lig vir die nasies, ‘n vreugdeglans om die mense te verlig tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag u lig, Heer, deur óns skyn.

1. Jesus Christus is die hoeksteen; op Hom vestig God sy kerk. Deur Hom het ons vrye toegang tot die Vader – onbeperk. So verrys ’n heil’ge tempel – kragtig, stewig, vas en sterk.

© Missio 2024 | All rights reserved.