Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Sal U saam met ons gaan? Sal U ons vrede gee? Wees ons goedgesind, Maak U wil bekend.

1.  Die kerk is die Heer se mense wat vra na die Heer se wense. Ja, ons is die Heer se mense: Die wêreld moet Hom sien!

1. Lig van God, kom woon hier in u kinders soos bedoel was aan die heel begin. Laat u grootheid eggo deur die skepping. U nabyheid gee ons lewe sin.

1. Laat julle kommer en sorge oor aan Hom – Hy sorg vir almal op aarde. Meer as die mossies en lelies van die veld sorg Hy vir julle, sy kinders. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen.

1. God is hier en ons, sy kinders, bring voor Hom ons lof, gebed. Mag ons hier ontdek die rykdom wat ons reeds in Christus het. Hier kom ons met ons verskille, al ons gawes en vermoë, en U bind ons tot ‘n eenheid omdat ons in Jesus glo!

1. Sola Scriptura! God se Woord is die Gees geïnspireer. Geen mensewoord, geen kerkgesag kan God se wil so aan ons leer. Ons glo uit God se Woord vloei God se redding voort. Hy openbaar sy wil en hoe ons dit vervul, Sola Scriptura, in sy Woord.

1. Heer, u kerk oor al die eeue wil u goedheid graag gedenk. Ons wil sing van u genade, vir die jare ons geskenk. Ons kom jubel voor U, Here – U wat ons met sorg behou. Steeds kan ons op U vertrou!

1. Ons is tesame om, o Heer, as u kerk skouer aan skouer in u wingerd te werk. Ons is die lote wat groei uit U, Heer, om eendragtig te leef soos U leer.

1. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys u Naam. In ons kerke, in ons huise loof ons, dank ons U tesaam. Hoor die loflied, vreugde-sange, neem dit aan in Jesus Naam.

1. ‘n Vaste burg is onse God, ons skuil in Hom, die sterke. Hy is ‘n vesting in die nood vir ewig staan sy werke. Al kom die Bose aan in sy oorwinnaars-waan, ons weet by al sy lis, sy lot is reeds beslis God self stel aan hom perke.

1. Hou Christus self sy kerk in stand – vergeefs die hel se woede. As Here aan Gods regterhand regeer Hy ons ten goede. Hy is in alle leed steeds tot ons hulp gereed, bewaak die Christendom, en waar die vyand kom, stuit Hy die bose woede.

1. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dÌt toevertrou: Die Koning van die hemel herskep deur Woord en Gees verlorenes op aarde dat hul sy volk kan wees.