Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Al sug die skepping swaar, dis God se wêreld dié. Die skepping sien verwagtend uit en hoop op God alleen.

1. Die wêreld waar ons woon, is God se eiendom. Selfs konings in hul prag en praal, staan voor sy grootheid stom.

Soveel konings wat regeer, soveel magte wat beheer het oor die mensdom; maar waar sal ons ons heil kan vind, waar is daar ̓n toekoms vir my kind? Sou dit aardse eenheid wees of vertroue op ‘n waan van eie waarde? Maar alles is alreeds probeer, daarom vra ons dit van U, o Heer.

1. Aanbiddelike Skepperheer, aan U die dank, aan U die eer; aan U die lof met jubeling, diep uit ons harte toegebring.

1. Die Heer is God, die sterke God! Die Vors van vrede is ons God – o prys Hom nou van harte! Roem, volkere, sy majesteit: Hy het gespreek – en vrolikheid vervang ons angs en smarte. Dank Hom, prys Hom: Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hom loof ons met vreugdeklanke.

1. Christus, die Seun, is beeld van God – van God onsigbaar, groot. Hy is die Eerste, Hy alleen, die hoog verhewe Heer.

1. O diepte van die rykdom van wat U ken en weet! Geen skepsel kan daar bykom, die omvang daarvan meet. Wie ken ooit u gedagte; by wie gaan soek U raad? U heers oor alle magte; U’s groot in woord en daad!

1. U, Here, is ons Koning, Een wat met mag regeer. U onderdane lofsing, en buig hul voor U neer. Groot is u Naam en heilig, getrou is U en goed. U, Here, is ons toevlug, die God wat ons behoed.

Soek allereers die koninkryk van God; en sy geregtigheid. wat jul nodig het sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Hy sal voorsien in sy oorvloed. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen. Amen.

1. Kom lofsing die Heer; loof Hom op sy troon; laat glansryk die hemel hulde betoon. Loof Hom, helder sterre, loof Hom, son en maan, prys Hom, alle wesens – Hy laat jul bestaan.

1. Waarmee kan ons die koninkryk van God tog vergelyk? ‘n Saadjie onopsigtelik – ‘n mosterdsaad.

1. Skeppergod, U is die Heer wat die groot heelal regeer. Christus aan u regterhand hou u handewerk in stand. U deel aan ons gawes uit om die bronne te ontsluit.

© Missio 2024 | All rights reserved.