Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Ons wy onsself aan Christus toe, aan Hom, ons Redder, Heer. Laat Hy ons lof en eer ontvang, die Koning wat regeer. Hy het ons met sy bloed gekoop en maak van ons sy kerk. Ons wil Hom met ons gawes dien, met blydskap vir Hom werk.

1. Heer, ons dink aan Afrika, land van helder son. Soveel mense wat hier woon, wag op God se Woord – mense smagtend in hul nood na die God van hoop. Hoor ons smeekgebed, o Heer, Vader wat regeer.

1. Son van die geregtigheid, skyn in hierdie donker tyd. Laat u strale uitsig bring in die nag wat ons omring. Ontferm U, Heer.

© Missio 2024 | All rights reserved.