Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1.  Abba, Vader, Skepper van die heelal, ons aanbid U, U is heilig, Heer.

Laat almal wat dors het, kom, laat almal kom ontvang die water van lewe vrylik. Amen, kom, Heer Jesus. Amen, kom, Heer Jesus.

Halleluja, halleluja. Halleluja. Ere aan die Vader en ere aan die Seun van God, ere aan die Heilige Gees. Halleluja, halleluja. Halleluja.

1. Hemelse Vader, Skepper van die lewe, voor U kom buig ons neer, ons kom prys u grootheid. Sien ons afhanklikheid waar ons tot U nader. Vader, ons prys u Naam!

1. Hemelse Vader, van U kom smeek ons: Gee aan u kinders u liefde,  deernis. Maak ons ‘n eenheid deur u genade. Hemelse Vader, U is ons God.

1. Heer, u kerk oor al die eeue wil u goedheid graag gedenk. Ons wil sing van u genade, vir die jare ons geskenk. Ons kom jubel voor U, Here – U wat ons met sorg behou. Steeds kan ons op U vertrou!

O Vader, o Here, o Heilige Gees, op U sal ek altyd vertrou. O Vader, o Here, o Heilige Gees, ek wil net op U my lewe bou.

1. God die Vader is my Skepper – Hy het my lief. God Almagtig, Hy die Redder – Hy het my lief. Vrylik vloei sy groot genade, Hy wys liefde deur sy dade. God die Skepper is my Vader – Ek het Hom lief.

1. Voor u grote almag kniel ons voor U neer. Skenk ons, o Heer, u leiding, praat deur u Woord, o Heer. Bring deur u Gees nabyheid. Here, ons smeek U weer.

Keervers: O Heer, maak ons nuut. O Heer, maak ons nuut. Kom maak ons weer heel. Gee lewe, o lewende God.

1. Vader, U is lief vir ons, U is ons genadig. U gee ons die lewe, Heer, ons groot Bewaarder. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen.

1. Drie-enig God, ons wil U eer met smeek- en dankgebede: U skenk in welbehae, Heer, aan ons u volle vrede. Geen kwaad kan blywend skade doen, want ons is nou met U versoen deur Jesus, onse Here.

© Missio 2024 | All rights reserved.