Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

Gees van God, kom woon in ons. Vuur in ons aan die gloed van u liefde. Kom oor ons, o Gees van God. Kom oor ons, o Gees van God.

Kom en lei my, Skepper-Gees.

1. Gees van Christus, hoor ons bede: Hoor hoe u kinders pleit. Gee ons lewe, gee ons vrede. Breek ons verganklikheid.

Keervers Kom, Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand. Raak my nou aan dat ek kan verstaan u doel met my lewe.

1. My gees, my siel, my liggaam wy ek aan U, o Heer. Ek lê myself as offer gewillig voor U neer.

(Zuiderveld and Zuiderveld/translated by J. Louw) published by Universal Music Publishers

1. Strome van seën uit die hemel gee God aan ons deur sy Gees. Hy skenk die wedergeboorte, maak van ons lewe ‘n fees!

1. Heilige Gees, U, die Trooster, tree vir ons in by die Vader. U ken die kreet van ons harte. Laat ons u vrede ontvang.

1. Lig van God, kom woon hier in u kinders soos bedoel was aan die heel begin. Laat u grootheid eggo deur die skepping. U nabyheid gee ons lewe sin.

Gees van God, o lewende God, stort oor ons u heilige vuur. Maak ons wakker vanuit ons slaap; vul ons met u waarheid en lig. Vul ons tot ons oorloop en u Gees ons nuut maak.

1. Al sug die skepping swaar, dis God se wêreld dié. Die skepping sien verwagtend uit en hoop op God alleen.

1. Blaas nou oor my, o Heer, laat ek u Gees ontvang. Vul my met nuwe vrede, Heer, en maak my lewe heel.

© Missio 2024 | All rights reserved.